Χρονολογία Περιγραφή
Οκτ 2021-Σεμπτ 2023 Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 – “Διασυνοριακό Δίκτυο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας σε Εντυπο-ανάπηρα Άτομα με χρήση Έξυπνων Εργαλείων πρόσβασης στις Βιβλιοθήκες” με ακρωνύμιο “ΟΜΗΡΟΣ”
Το Έργο έχει σκοπό την ανάπτυξη στην Ν.Α. Μεσόγειο ενός βιώσιμου δικτύου, που χρησιμοποιεί την τεχνολογική καινοτομία και την εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων στην επιχειρηματικότητα, για την βελτίωση της πρόσβασης των εντυπο-αναπήρων ατόμων στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
Σεπ 2019-Σεπ 2022 NI4OS-Europe National Initiatives for Open Science in Europe
Ιαν 2018-Δεκ 2021 OpenAIREAdvance – Cyprus NOAD (National Open Access Desk)
Ιαν 2015-Ιούν 2018 OpenAIRE2020 – Cyprus NOAD (National Open Access Desk) https://www.ucy.ac.cy/pr/documents/Press_Releases/2015/February/OpenAIRE2020.pdf
2014-Ιούν 2016 Cyprus Key Node PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research)
Δεκ 2012-Δεκ 2014 OpenAIREplus – Cyprus NOAD (National Open Access Desk)
Οκτ 2012 Training event host FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research)
Δεκ 2009-Νοεμ 2012 OpenAIRE project- Cyprus NOAD (National Open Access Desk)
2009 KYPRIANA “Organising the metadata harvesting of Cyprus digital libraries and collections of the frame of Europeana and Athena”.
Το προγραμμα στοχεύει στην συνεργασία των κυπριακών οργανισμών/ιδρυμάτων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης “Europeana”. Το Kypriana θα αποτελέσει την ψηφιακή πολιτιστική βιβλιοθήκη της Κύπρου.
2009 ERASMUS “Επιμόρφωση του προσωπικού και ανταλλαγή καινοτομίας”.
Στο πλαίσιο Ανταλλαγής προσωπικού με άλλους οργανισμούς, προσωπικό από τη ΒΠΚ επισκέφθηκε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Complutense και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σκοπός των επισκέψεων ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού και η ανταλλαγή καινοτομίας.
2008 Leonardo da Vinci – Δημιουργικότητα και Καινοτομία
2008 SANTANTER “Επιμόρφωση του προσωπικού και ανταλλαγή καινοτομίας”
Στο πλαίσιο Ανταλλαγής προσωπικού με άλλους οργανισμούς, μέλος του προσωπικού της ΒΠΚ επισκέφθηκε τo Πολυτεχνείου του Αϊντχοβεν στην Ολανδία.Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού και η ανταλλαγή καινοτομίας.
2008 ΕRASMUS “Επιμόρφωση του προσωπικού και ανταλλαγή καινοτομίας”.
Στο πλαίσιο Ανταλλαγής προσωπικού με άλλους οργανισμούς, μέλος του προσωπικού της ΒΠΚ επισκέφθηκε τo Πανεπιστήμιο Κρήτης . Σκοπός της επίσκεψης ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού και η ανταλλαγή καινοτομίας.
2007 Leonardo da Vinci – Νέες τάσεις στις Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
2006 ILGRECO Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο έργο ILGRECO (Implementing Learning Game Resources based on Educational CΟntent στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Socrates, Grundtvig 1.1.
2001 Leonardo da Vinci: Accelerate-Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες