Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο καλύπτει τα έτη 2017- 2021, θέτει τη Βιβλιοθήκη σε μια φιλόδοξη πορεία για την επίτευξη του οράματός της να καταστεί κέντρο αριστείας και πρότυπο παροχής υψηλού επιπέδου επιστημονικής πληροφόρησης για όλη την επιστημονική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, και να διακρίνεται ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες.

Επιχειρησιακό Σχέδιο της Βιβλιοθήκης 2017-2021