Το ΠΚ έχει εφαρμόσει ενιαίο σύστημα εκτυπώσεων. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να εκτυπώσουν, φωτοτυπήσουν ή/και σαρώσουν σε οποιοδήποτε εκτυπωτικό πολυμηχάνημα στο ΠΚ με το ίδιο όριο εκτύπωσης (π.χ. Εργαστήρια, Βιβλιοθήκη, Τμήμα κ.λπ.). Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εκτυπώσεων.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πολυμηχανήματα, τα οποία αναγνωρίζουν την πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης  για φωτοτύπηση, εκτύπωση και σάρωση. Σε όλους τους ορόφους υπάρχει ένα έγχρωμο και ένα μαυρόασπρο πολυμηχάνημα.

On-Line Ανανέωση ορίου εκτύπωσης

Για την πίστωση της πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/epayments.
Για περισσότερες πληροφορίες για την “On-Line Ανανέωση του ορίου εκτύπωσης”, ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό για On-Line Ανανέωση Ορίου Εκτύπωσης.

Κερματοδέκτης

Η κάρτα μπορεί επίσης να φορτιστεί μέσω του μηχανήματος πίστωσης (κερματοδέκτη), το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.

Εκτύπωση

Εκτύπωση από υπολογιστές της ΒΠΚ και τα εργαστήρια του ΠΚ

Η εκτύπωση μπορεί να γίνει από τους κοινόχρηστους υπολογιστές της ΒΠΚ και τα εργαστήρια του ΠΚ. Η εκτύπωση θα είναι διαθέσιμη για να την παραλάβετε από οποιοδήποτε πολυμηχάνημα, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο νέο σύστημα φωτοτύπησης, εκτύπωσης και  σάρωσης. Η διάρκεια της διαθεσιμότητας της εκτύπωσης είναι 4 ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκτυπώσεις, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό εκτυπώσεων.

Εκτύπωση από κινητές συσκευές iOS και Android

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης από κινητές συσκευές iOS και Android.

Οι φοιτητές του ΠΚ πιστώνονται με δωρεάν εκτυπώσεις αξίας €10 το εξάμηνο (αντιστοιχεί σε 200 μαυρόασπρες σελίδες). Το όριο ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα.

Χρέωση εκτύπωσης/φωτοτύπησης

Η χρέωση των εκτυπώσεων/φωτοτυπήσεων στο σύστημα γίνεται σε ευρώ (€). Κάθε μαυρόασπρη σελίδα χρεώνεται 0,05 σεντς, ενώ η έγχρωμη με 0,15 σεντς.

Εξωτερικοί χρήστες

Απόκτηση της Κάρτας Μέλους μόνο για φωτοτύπηση (χωρίς δικαίωμα δανεισμού)

Εάν είστε εξωτερικός χρήστης ή απόφοιτη/ος του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και δεν είστε μέλος της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να αποκτήσετε την Κάρτα Μέλους  για είσοδο στη Βιβλιοθήκη (χωρίς δικαίωμα δανεισμού), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, υποβάλλοντας αίτηση έκδοσης πανεπιστημιακής κάρτας (Χωρίς δικαίωμα δανεισμού). Για την έκδοση της κάρτας καταβάλλετε το ποσό των €12,00.

Σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανόνες Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η φωτοτύπηση πέραν του 10% ενός βιβλίου ή/και η κατοχή τέτοιου υλικού εντός των χώρων του Πανεπιστημίου θεωρείται παράπτωμα. (Πρακτικά 235ης Συνεδρίας Συγκλήτου, 6 Απριλίου 2005, 11.00 π.μ. – 3.45 μ.μ., 4.3.2.3 Φωτοτύπηση Βιβλίων – Τροποποίηση Πειθαρχικών Κανόνων Φοιτητών).

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης