Το ΠΚ έχει εφαρμόσει ενιαίο σύστημα εκτυπώσεων. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να εκτυπώσουν, φωτοτυπήσουν ή/και σαρώσουν σε οποιοδήποτε εκτυπωτικό πολυμηχάνημα στο ΠΚ με το ίδιο όριο εκτύπωσης (π.χ. Εργαστήρια, Βιβλιοθήκη, Τμήμα κ.λπ.). Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εκτυπώσεων.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πολυμηχανήματα, τα οποία αναγνωρίζουν την πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης  για φωτοτύπηση, εκτύπωση και σάρωση. Σε όλους τους ορόφους υπάρχει ένα έγχρωμο και ένα μαυρόασπρο πολυμηχάνημα.

On-Line Ανανέωση ορίου εκτύπωσης

Για την πίστωση της πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/epayments.
Για περισσότερες πληροφορίες για την “On-Line Ανανέωση του ορίου εκτύπωσης”, ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό για On-Line Ανανέωση Ορίου Εκτύπωσης.

Κερματοδέκτης

Η κάρτα μπορεί επίσης να φορτιστεί μέσω του μηχανήματος πίστωσης (κερματοδέκτη), το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.

Εκτύπωση

Εκτύπωση από υπολογιστές της ΒΠΚ και τα εργαστήρια του ΠΚ

Η εκτύπωση μπορεί να γίνει από τους κοινόχρηστους υπολογιστές της ΒΠΚ και τα εργαστήρια του ΠΚ. Η εκτύπωση θα είναι διαθέσιμη για να την παραλάβετε από οποιοδήποτε πολυμηχάνημα, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο νέο σύστημα φωτοτύπησης, εκτύπωσης και  σάρωσης. Η διάρκεια της διαθεσιμότητας της εκτύπωσης είναι 4 ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκτυπώσεις, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό εκτυπώσεων.

Χρέωση εκτύπωσης/φωτοτύπησης

Η χρέωση των εκτυπώσεων/φωτοτυπήσεων στο σύστημα γίνεται σε ευρώ (€). Κάθε μαυρόασπρη σελίδα χρεώνεται 0,05 σεντς, ενώ η έγχρωμη με 0,15 σεντς.

Εξωτερικοί χρήστες

Απόκτηση της Κάρτας Μέλους μόνο για φωτοτύπηση (χωρίς δικαίωμα δανεισμού)

Εάν είστε εξωτερικός χρήστης ή απόφοιτη/ος του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και δεν είστε μέλος της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να αποκτήσετε την Κάρτα Μέλους  για είσοδο στη Βιβλιοθήκη (χωρίς δικαίωμα δανεισμού), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, υποβάλλοντας αίτηση έκδοσης πανεπιστημιακής κάρτας (Χωρίς δικαίωμα δανεισμού). Για την έκδοση της κάρτας καταβάλλετε το ποσό των €12,00.

Σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανόνες Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η φωτοτύπηση πέραν του 10% ενός βιβλίου ή/και η κατοχή τέτοιου υλικού εντός των χώρων του Πανεπιστημίου θεωρείται παράπτωμα. (Πρακτικά 235ης Συνεδρίας Συγκλήτου, 6 Απριλίου 2005, 11.00 π.μ. – 3.45 μ.μ., 4.3.2.3 Φωτοτύπηση Βιβλίων – Τροποποίηση Πειθαρχικών Κανόνων Φοιτητών).

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης