Η βιβλιοθήκη διαθέτει μηχάνημα για ανάγνωση και ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων φιλμ, όπως microfilm/microfiche, διαφάνειες κτλ. με απεικόνιση υψηλής ποιότητας και δυνατότητα αποθήκευσης σε USB, print, email, Cloud, Dropbox, Google Docs.Το μηχάνημα ανάγνωσης/ψηφιοποίησης Microfilm/Microfiche βρίσκεται σε ελεγχόμενο χώρο και η χρήση του μηχανήματος γίνεται κατόπιν συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με
Ελένη Σακκά
ή Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, Τηλ. 22892020