Ο ιστότοπος της Βιβλιοθήκης ενδεχομένως να παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Η Βιβλιοθήκη δεν έχει κανένα έλεγχο και καμία ευθύνη επί του περιεχομένου ή των δικτυακών τόπων τρίτων και κατά συνέπεια, δεν δίνει καμία εγγύηση για τη νομιμότητα, την ορθότητα, τη χρηστικότητα, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των εν λόγω περιεχόμενου ή των δικτυακών τόπων.

H Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, σέβεται τη σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Συμμορφώνεται πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους με απόλυτο τρόπο σκοπούς.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό του Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε το Πανεπιστήμιο.

Παρακάτω αναφέρονται τα στοιχεία των χρηστών που απαιτούνται για κάθε ηλεκτρονική φόρμα/υπηρεσία στην ιστοσελίδα library.ucy.ac.cy:

  • Φόρμα Επικοινωνία: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ιδιότητα , σχολή και  τμήμα.
  • Φόρμα Ρωτήστε μας: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ιδιότητα , σχολή και  τμήμα.
  • Φόρμα Εισήγηση για αγορά βιβλίου: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ιδιότητα , σχολή και  τμήμα.

 

Υπερσύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους

Ο δικτυακός τόπος της ΒΠΚ περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, τους όποιους δεν διαχειρίζεται η ίδια, αλλά τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η ΒΠΚ αξιολογεί το περιεχόμενο των τόπων αυτών σε σχέση με την σημασία και χρησιμότητά τους ως προς τις ανάγκες των χρηστών της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.