Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και κατ’ επέκταση την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης έντυπων και ηλεκτρονικών από τους χρήστες της.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια είναι τα ακόλουθα:

 1. Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου Βιβλιοθήκης: υπηρεσίες, συλλογές, παραρτήματα

  Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη στους χρήστες της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών της, η διαδικασία αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης για εντοπισμό τεκμηρίων κ.ά.

 2. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

  Στο σεμινάριο παρουσιάζονται  όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής Πληροφόρησης που προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους χρήστες της. Θα παρουσιαστούν οι ψηφιακές συλλογές της βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων κ.α.

 3. Τεχνικές Αναζήτησης

  Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τεχνικές και στρατηγικές αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και καταλόγους βιβλιοθηκών μέσω της χρήσης λογικών τελεστών αναζήτησης. Οι λογικοί τελεστές Boolean χρησιμοποιούνται σε μηχανές αναζήτησης, τόσο του Παγκόσμιου Ιστού όσο και των βιβλιοθηκών, προκειμένου να γίνει συνδυασμός δυο ή περισσοτέρων όρων ή φράσεων αναζήτησης. Οι τελεστές χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, ώστε να είναι και πιο ακριβή.

 4. Εργαλεία Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών

  Στο σεμινάριο παρουσιάζεται το εργαλείο RefWorks. Το Refworks είναι ένα εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών. Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής βάσης δεδομένων, εισάγοντας βιβλιογραφικές αναφορές απευθείας είτε από δικτυακές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, είτε από κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, είτε πληκτρολογώντας τα βιβλιογραφικά στοιχεία. Επίσης παρέχει την δυνατότητα μορφοποίησης των αναφορών αυτών (MLA, APA, Chicago Manual of Style, Turabian, κ.α.) και χρήσης τους για την δημιουργία βιβλιογραφιών σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κλπ.

 5. Λογοκλοπή: Αναγνώριση και αποφυγή της

  Στο σεμινάριο γίνεται αναφορά σε θέματα λογοκλοπής και στους τρόπους που μπορεί κάποιος/α να την αποφύγει. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται παραδείγματα εντοπισμού της λογοκλοπής, χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της,  ενώ γίνεται αναφορά στα διαθέσιμα ακαδημαϊκά εργαλεία ανίχνευσής της.

 6. Ανοικτή Επιστήμη: βασικές αρχές, πολιτικές και εφαρμογή τους

  Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και οι πτυχές της Ανοικτής Επιστήμης, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τις πολιτικές των χρηματοδοτών έρευνας. Παράλληλα θα παρουσιαστούν εργαλεία και τρόποι εφαρμογής των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τους χρηματοδότες έρευνας.

Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει επίσης σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας για τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ)

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με

Ελένη Ν. Ανδρέου