Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι όλες όσες/όλοι όσοι εισέρχονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης με σκοπό τη χρήση του υλικού και των υπηρεσιών της, όπου αυτές δεν απαιτούν τη χρήση της κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης.

Μέλη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου είναι όλες όσες/όλοι όσοι έχουν αποκτήσει την κάρτα Βιβλιοθήκης, η οποία τους παρέχει το δικαίωμα δανεισμού και ανήκουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού, Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Επισκέπτες καθηγητές,
 • προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές
 • μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές
 • υποψήφιες/οι διδάκτορες
 • φοιτήτριες/τές εξομοίωσης πτυχίων
 • φοιτήτριες/τές των προγραμμάτων κινητικότητας (π.χ. ERASMUS)
 • φοιτήτριε/τές Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
 • ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες
 • διοικητικό προσωπικό

Εξωτερικά μέλη

 • Πρόσωπα που δεν σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρόσωπα που δεν σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιθυμούν να αποκτήσουν την Κάρτα Μέλους της Βιβλιοθήκης.  Τα εξωτερικά μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή.

 • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφοιτες/οι του ΠΚ, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να το πράξουν υποβάλλοντας αίτηση για έκδοση νέας κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν, ως εξωτερικοί χρήστες, το δικαίωμα μέλους της Βιβλιοθήκης, με δωρεάν συνδρομή για το πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους και 50% έκπτωση για τα επόμενα δύο χρόνια.

 • Μέλη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων: Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,Πανεπιστήμιο Frederick και Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Μέλη των πιο πάνω ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, υποβάλλοντας αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός τους. Οι αιτήτριες/τές αποκτούν την ιδιότητα εξωτερικού μέλους μετά την έγκριση της αίτησής τους και μπορούν να δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζοντας την ταυτότητα Βιβλιοθήκης του δικού τους Ιδρύματος. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Βιβλιοθηκών των πιο πάνω Ιδρυμάτων. Βάσει της ίδιας συμφωνίας μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να γίνουν μέλη των Βιβλιοθηκών των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων.

 • Φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Οι φοιτήτριες/τές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) μπορούν να εγγραφούν ως εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βεβαίωση φοίτησής τους από το ΕΑΠ, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα πληρώσουν την ετήσια συνδρομή που καταβάλλουν οι άλλοι εξωτερικοί χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα μέλους. Το κόστος της κάρτας είναι 12 ευρώ και είναι εφάπαξ.

 • Εξωτερικοί χρήστες

Πρόσωπα που δεν σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν επιθυμούν να αποκτήσουν την κάρτα Βιβλιοθήκης και εισέρχονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης με σκοπό τη χρήση του υλικού της, χωρίς να μπορούν να το δανειστούν, καθώς και την χρήση των υπηρεσιών της, όπου αυτές δεν απαιτούν τη χρήση της κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης.