Λογοκλοπή, θεωρείται  η οικειοποίηση σκέψεων ή έργων άλλων προσώπων ή και παρουσίαση  δικής σας προηγούμενης εργασίας, χωρίς να γίνεται αναφορά στο δημιουργό και στη πηγή, άσχετα αν υπάρχει ή όχι πρόθεση. Η λογοκλοπή θεωρείται κλοπή των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί νομικό παράπτωμα. Στον ακαδημαϊκό λόγο, η  αναφορά στην πηγή, η οποία αντιστοιχεί σε μια διατυπωμένη σκέψη, κρίση, ιδέα ή επιχείρημα γίνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών παραπομπών.
Στον οδηγό  “Λογοκλοπή στις σπουδές : αναγνώριση και αποφυγή της” (booklet) περιλαμβάνονται σημαντικές και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αποτροπή της λογοκλοπής.

Turnitin (Originality Check)

Το λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin, παρέχει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των ακαδημαϊκών εργασιών. Το Turnitin είναι προσβάσιμο μέσω του Blackboard.

Οδηγοί χρήσης:

Για οποιαδήποτε δυσκολία ή εντοπισμό προβλήματος παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο Γραφείο Συστημάτων Βιβλιοθήκης,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]