Λογοκλοπή, θεωρείται  η οικειοποίηση σκέψεων ή έργων άλλων προσώπων ή και παρουσίαση  δικής σας προηγούμενης εργασίας, χωρίς να γίνεται αναφορά στο δημιουργό και στη πηγή, άσχετα αν υπάρχει ή όχι πρόθεση.
Η λογοκλοπή θεωρείται κλοπή των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί νομικό παράπτωμα.

Στον ακαδημαϊκό λόγο, η  αναφορά στην πηγή, η οποία αντιστοιχεί σε μια διατυπωμένη σκέψη, κρίση, ιδέα ή επιχείρημα γίνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών παραπομπών.

Πως να αποφύγετε τη λογοκλοπή

  • Όταν κάνετε χρήση αποσπασμάτων από δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα άλλου προσώπου, θα πρέπει να κάνετε  πλήρη αναφορά στις σχετικές πηγές.
  • Όταν κάνετε παράφραση κειμένου άλλου προσώπου, πρέπει να κάνετε αναφορά στη πηγή.
  • Σε περίπτωση αντιγραφής και επικόλλησης  αυτούσιου κειμένου από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, θα πρέπει να το τοποθετήσετε σε  εισαγωγικά (“…”) και  να κάνετε πλήρη αναφορά στη πηγή.
  • Όταν κάνετε μετάφραση ξενόγλωσσου κειμένου, πρέπει να αναφέρετε τη πηγή.
  • Όταν κάνετε χρήση δικών σας σκέψεων που έχουν δημοσιευτεί σε προηγούμενες εργασίες σας, θα πρέπει να κάνετε αναφορά σε αυτές.

Στο έντυπο “Λογοκλοπή στις σπουδές : αναγνώριση και αποφυγή της” (booklet) περιλαμβάνονται σημαντικές και αναλυτικές πληροφορίες.

Turnitin (Originality Check)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου,  μέσω της Βιβλιοθήκης, έχει εξασφαλίσει το λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των ακαδημαϊκών εργασιών. Το Turnitin είναι προσβάσιμο μέσω του Blackboard από όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οδηγοί χρήσης: