Η Βιβλιοθήκη κατέχει τους εξής τίτλους/τόμους/τεύχη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με

 

ΑΓΩΝ

Έτος Α, αρ.1-Έτος Β, αρ.62 (1906-1907),
Έτος Β, αρ.75- Έτος Δ’, αρ.155 (1908-1909),
Έτος Ε, αρ.200-212 (1910-1911)
Νέα Αρίθμηση:
Έτος 1ο, αρ.1-74 (1964)

ΑΙΩΝ

Έτος Α, αρ.1-53 (1915)

ΑΛΗΘΕΙΑ

Έτος Α : αρ.28 (1881),
Έτος Β : αρ.55-57, 59-62, 64-104 (1882),
Έτος Γ : αρ.105 (1882),
Έτος Ε: αρ.209- Έτος Η, αρ.358 (1885-87),
Έτος ΙΑ: αρ.512- Έτος ΙΔ, αρ.713 (1890-93),
Έτος ΙΔ: αρ.719- Έτος ΙΕ, αρ.770 (1893-1895),
Έτος ΙΔ: Παράρτημα: αρ.715-718 (1894),
Έτος ΙΣΤ: αρ.772-822 (1895/96-1896),
Έτος ΙΖ: αρ.824- Έτος ΙΖ, αρ.865 (1895-97),
Παράλληλη Αρίθμηση:
Έτος 17ο (1), αρ.866 (1)- Έτος 19ο (2), αρ.930 (65) (1897-1898),
Νέα Αρίθμηση:
Αρ.598-646 (1964)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Έτος Α, αρ.1-7 (1987)
Βρίσκεται μέσα στον τόμο της εφημερίδας “ΑΛΗΘΕΙΑ”  Έτος ΙΖ, αρ.825-865 (1987)

ΑΝΑΤΟΛΗ

Έτος Α, αρ.39- Έτος Γ, αρ.136 (1928-1929),
Έτος Γ, αρ.139- Έτος Δ, αρ.166 (1930)

ΕΘΝΙΚΗ

Έτος Δ, αρ.862- Έτος Ε, αρ.923 (1962)

ΕΝΩΣΙΣ

Έτος Β: αρ.55 (1886) – Έτος ΣΤ: αρ.300 (1890),
Έτος ΚΣΤ: αρ.1261 (1910) – Έτος ΚΖ: αρ.1313 (1911),
Έτος ΚΗ: αρ.1365 (1912) – Έτος 35ο: αρ.1673 (1917),
Νέα Αρίθμηση:
Έτος 1ο, αρ.9-44, 46-49 (1919),
Έτος 2ο, αρ.51-60, 62-83  (1919-1920),
Έτος 4ο, αρ.155, 157-172 (1922)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Έτος ΙΕ, αρ.638- Έτος ΙΖ΄, αρ.738 (1963)

ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Έτος Α: αρ.1-7, 10, 12-13, 15, 17-18, 20-52 (1890-1891),
Έτος Δ:αρ.202-210 (1894),
Έτος Ε: αρ.212-226, 232-245 (1894),
Έτος Ι: αρ.519, 524-571 (1900),
Έτος ΙΑ: αρ.572 (1901) – Έτος ΙΔ: αρ.725 (1903)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Έτος Α: αρ.1 (1906) – Έτος Γ: αρ.142 (1909),
Έτος Γ: αρ.144 (1909)

ΗΧΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Έτος Α: αρ.1 (1913) – Έτος Β: αρ.100 (1914)

ΘΑΡΡΟΣ (ΤΟ)

Έτος Β: αρ.73-78 (1963),
Έτος Β: αρ.80 (1963) – Έτος Γ: αρ.122 (1963)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΓΕΝ (1995)-ΝΟΕ (1996),
ΓΕΝ-ΦΕΒ, ΙΟΥΝ-ΔΕΚ (1997),
ΓΕΝ, ΜΑΡ-ΑΠΡ (1998)

ΚΗΡΥΞ

Έτος Α: αρ.1 (1913) – Έτος Β: αρ.86 (1914),
Έτος Β: αρ.88 (1915) – Έτος Γ: αρ.139 (1915),
Έτος Γ: αρ.141 (1916) – Έτος Ε: αρ.240 (1917)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ

Έτος Α: αρ.1 (1906) – Έτος Γ: αρ.146 (1909),
Έτος Γ: αρ.153 (1909) – Έτος Δ: αρ.196 (1909)

ΚΥΠΡΙΟΣ

Έτος Α: αρ.1 (1901) – ‘Ετος Γ: αρ.150 (1903),
Έτος Γ: αρ.152-154 (1903),
Έτος Γ: αρ.156 (1903) – Έτος Θ: αρ.425 (1908)

ΚΥΠΡΟΣΣυμπεριλαμβάνει και το Cyprus Greek American Review

Περίοδος Β, αρ.1-12, αρ.14/15-43 (1957-1961)

ΛΑΪΚΗ (Η)

Έτος Α, αρ.1-2, 5-7, 9-14, 16-28, 30-47 (1925-1926)

ΛΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ

Έτος Α, αρ.1-10, 12-21, 23-42 (1931-1932)

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣΒρίσκεται στην εφημερίδα “ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ” (αρ.1-39, 1906)

Αρ.1 (1906)

ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ
See
ΛΑΪΚΗ (Η)

Έτος Α: αρ.1-29, 31-35 (1926-1927),
Έτος Α: αρ.37-Έτος Δ΄, αρ.191 (1927-1930),
Έτος Δ: αρ.193 (1930) – Έτος Ε΄: αρ.224 (1930)

ΝΕΟΝ ΕΘΝΟΣ

Έτος Α, αρ.1- Έτος Γ΄, αρ.154 (1893-1896),
Έτος Γ, αρ.156- Έτος ΣΤ΄, αρ.266 (1896-1898),
Έτος ΣΤ: αρ.268-309 (1898-1899)
Έτος Ζ: αρ.311-318, 320-356 (1899-1900),
Έτος Η: αρ.361-383, 386-399, 401-406 (1900-1901),
Έτος Η: αρ.408 (1901) – Έτος Ι΄: αρ.477 (1902),
Έτος Ι: αρ.479, 481-494 (1903),
Ετος ΙΔ: αρ.700-709, 711-717 (1907),
Ετος ΙΔ: αρ.719 (1907) – Έτος ΙΕ΄: αρ.731 (1907),
Έτος ΙΕ: αρ.733 (1907) – Έτος ΙΕ΄: αρ.741 (1908),
Έτος ΙΕ: αρ.743-744, 746-754 (1908),
Έτος ΙΕ: αρ. 756 (1908) – Έτος ΙΣΤ΄: αρ.795 (1909),
Έτος ΙΣΤ: αρ.797-806 (1909),
Έτος ΙΣΤ: αρ.808 (1909) – Έτος ΙΖ΄: αρ.861 (1910),
Έτος ΙΖ: αρ.863-867 (1910),
Έτος ΙΖ: αρ.870 (1910) – Έτος ΚΒ΄: αρ.1108 (1915),
Έτος ΚΒ: αρ.1110 (1915) – Έτος ΚΖ΄:αρ.1377 (1920),
Έτος ΚΖ:αρ.1379 (1920) – Έτος ΚΘ΄: αρ.1457 (1922),
Έτος ΚΘ: αρ.1459-1492 (1922),
Έτος Λ: αρ.1500 (1922) – Έτος ΜΑ΄: αρ.2102 (1934)

ΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ

Έτος Α: αρ.1 (1879) – Έτος Β΄: αρ.52 (1880),
Έτος Β: αρ.54-56, 64, 66, 68, 71, 80-81, 85-94, 96 (1880-1881),
Έτος Β: αρ.99 (1881) – Έτος Γ΄: αρ.102 (1881),
Έτος Δ: αρ.171-175, 178, 180, 182-184, 186-189 (1882-1883),
Έτος Δ: αρ.191 (1883) – Έτος Ε΄: αρ.209 (1883),
Έτος Ε: αρ.211 (1883),
Έτος Ε: αρ.213 (1884)

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ (Το): χωρίς φόβο και με πάθος

Αρ.1 (07/1/87)-αρ.513 (20/03/98)

ΠΑΤΡΙΣ

Αρ.581-620 (1919), αρ.738-766, 768-842 (1922-1923)

ΠΑΦΟΣ

Έτος Α: αρ.1-5, 8-12, 14 (1921),
Έτος Β: αρ.57-66, 68-77, 79-80, 82, 84, 86-89, 91, 92, 94-109, 113-118, 120 (1922-1923),
Έτος Γ: αρ.121-132, 134-135, 137-146 (1924),
Νέα Αρίθμηση:
Έτος Α: αρ.1 (1925), αρ.2-13 (1926), αρ.1-22, 26-27, 29 (1931), αρ.31-50 (1932),
Έτος Β: αρ.51-56, 58, 60-61, 64, 66-81 (1932), αρ.82-103 (1933),
Έτος Δ: αρ.155-179 (1934), αρ.180-196, 198-199 (1935),
Έτος Ε: αρ.200-208, 210-231 (1935), αρ.232 (1936),
Έτος ΣΤ: αρ.233-262, 264-284 (1936), αρ.285-305 (1937),
Έτος Η: αρ.360-388 (1938), αρ.389-424 (1939),
Έτος Θ: αρ.425-441 (1939), αρ.442-493 (1940),
Έτος Ι-ΙΑ: αρ.494-545 (1941),
Έτος ΙΑ: αρ.546-552, 554-596 (1942),
Έτος ΙΑ-ΙΒ΄: αρ.597-648 (1943),
Έτος ΙΒ-ΙΔ΄: αρ.649-701 (1944),
Έτος ΙΔ: αρ.702-753 (1945), αρ.754-774 (1946),
Έτος ΙΣΤ: αρ.775-805 (1946), αρ.806-857 (1947), αρ.858-878 (1948),
Έτος ΙΖ: αρ.879-908 (1948), αρ.909-948, (1949)

ΡΑΓΙΑΣ (Ο)

Αρ.1-24 (1898), αρ.40-69 (1901)

ΣΑΛΠΙΓΞ

Έτος Β: αρ.45 (1885) – Έτος Δ΄: αρ.113 (1887),
Έτος Ε: αρ.156 (1888) – Έτος Η΄: αρ.357 (1891),
Έτος Θ: αρ.359 (1892) – Έτος Ι΄: αρ.455 (1893),
Έτος ΙΑ: αρ.458-508 (1894),
Έτος ΙΒ: αρ.510 (1895) – Έτος ΙΓ΄: αρ.575 (1896),
Έτος ΙΓ: αρ.577-598 (1896),
Έτος ΙΔ: αρ.636-711, 713-740 (1897),
Έτος ΙΕ: αρ.741-768, 770-800 (1898),
Έτος ΙΣΤ: αρ.802-826, αρ.828-853 (1899)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

1966: Ιανουάριος-Μάρτιος, 4-Απρ, 18-Απρ, Μάϊος-Νοέμβριος, 5-Δεκ, 12-Δεκ, 19-Δεκ

ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ (Ο)

τχ.1 (2001) – τχ.150 (2022)

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ή ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Έτος Β: αρ.51-52, 54-55, 57-60, 62-64, 79-85, 87-92, 95-97 (1883-1884),
Έτος Γ: αρ.100-102, 104-119, 121-128, 130-132 (1884),
Έτος Δ: αρ.144 (1885) – Έτος Ε: αρ.229 (1886),
Παράλληλη νέα αρίθμηση:
Έτος Α (ΣΤ΄): αρ.230 (1)-266 (37), 268 (39)-279 (50) (1887-1888),
Έτος Β (Ζ΄): αρ.281 (52) (1888) – Έτος ΣΤ (ΙΑ): αρ.534 (305) (1892),
Έτος Ζ (ΙΒ΄): αρ.541 (312) (1893) – αρ.589 (360) (1894),
Έτος Η (ΙΓ΄): αρ.592 (363) (1894) – Έτος Η (ΙΔ): αρ.781 (462) (1895)

ΦΩΣ

Έτος 13ον, Περίοδος Β: αρ.3720-3739, 3741-3780, 3782-3795 (1962),
Έτος 14ον, Περίοδος Γ: αρ.3889-3954 (1963) ,
Έτος 14ον, Περίοδος Δ: αρ.3952, 3926-3976, 3980-4002 (1963)

ΧΡΟΝΟΣ

Έτος 1ον: αρ.27-36, 38-39, 41-49, 51-52 (1926),
Έτος 2ον: αρ.55 (1926) – Έτος 3ον: αρ.110 (1927),
Έτος 3ον: αρ.130-152 (1928),
Έτος 3ον: αρ.154 (1928) – Έτος 4ον: αρ.157 (1928),
Έτος 4ον: αρ.159 (1928),
Έτος 4ον: αρ.161 (1928) – Έτος 5ον: αρ.248 (1929),
Έτος 5ον: αρ.250 (1930) – Έτος 6ον: αρ.264 (1930),
Έτος 6ον: αρ.266-285 (1930),
Έτος 7ον: αρ.338-360 (1932),
Έτος 7ον: αρ.362 (1932) – Έτος 8ον: αρ.379 (1932),
Έτος 10ον: αρ.664-668, 670-685, 687-713, 715, 718, 720-745, 747-748, 750-756, 758-769 (1935),
Έτος 12ον: αρ.877-880, 882-883, 903 (1937),
Έτος 12ον: αρ.922 (1937) – Έτος 13ον: αρ.966 (1937),
Έτος 15ον: αρ.1197 (1940) – Έτος 16ον: αρ.1340 (1940),
Έτος 16ον: αρ.1342-1344, 1346-1355 (1941),
Έτος 16ον: αρ.1346 (1941) – Έτος 17ον: αρ.1370 (1941),
Έτος 17ον: αρ.1379-1383 (1941),
Έτος 18ον: αρ.1435-1445, 1447-1514, 1516-1518 (1943-1944),
Έτος 18ον: αρ.1520 (1944) – Έτος 19ον: αρ.1543 (1944),
Έτος 21ον: αρ.1648 (1947) – Έτος 24ον: αρ.1751 (1948)

CYPRUS: GREEK-AMERICAN REVIEW
See
ΚΥΠΡΟΣ
Βρίσκεται στον τόμο της εφημερίδας “ΚΥΠΡΟΣ”

Vol.2:no.4 (1958) – vol.2:no.43 (1961)

CYPRUS MAIL

Vol.57:no.5.687 (1962) – vol.58:no.5.726 (1962),
Vol.58:no.5.760 (1962) – vol.59:no.5.831 (1962),
Vol.62:no.6.186 (1963) – vol.63:no.6.271 (1963),
Vol.63:no.6.273 (1963) – vol.64:no.6.305 (1963),
Vol.73:no.7.310-7.428 (1966)
Special Issue: Cyprus Mail 75 years 1945-2020

CYPRUS TODAY: weekly news

No.46,49,53-54,56-57 (1992), no.64-67,71,73-78 (1993)

THE LION BRITISH SERVICES CYPRUS WEEKLY

Vol.4, no.1-26 (1965),
Vol.5, no.26 (1966),
Vol.6, no.2-26 (1966),
Vol.7, no.1-3, 5-26 (1967),
Vol.11, no.21-28, 1-19 (1969)

THE NEON KITION
See 
ΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ

No.11, 21, 31, 41, 51