Η Βιβλιοθήκη κατέχει τους εξής τίτλους/τόμους/τεύχη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με

 

ΑΓΩΝ

Έτος Α΄, αρ.1-Έτος Β΄, αρ.62 (1906-1907),
Έτος Β΄, αρ.75- Έτος Δ΄, αρ.155 (1908-1909),
Έτος Ε΄, αρ.200-212 (1910-1911)
Νέα Αρίθμηση:
Έτος 1ο, αρ.1-74 (1964)

ΑΙΩΝ

Έτος Α΄, αρ.1-53 (1915)

ΑΛΗΘΕΙΑ

Έτος Α΄, αρ.28 (1881),
Έτος Β΄, αρ.55-57, 59-62, 64-104 (1882),
Έτος Γ΄, αρ.105 (1882),
Έτος Ε΄, αρ.209- Έτος Η΄, αρ.358 (1885-87),
Έτος ΙΑ΄, αρ.512- Έτος ΙΔ΄, αρ.713 (1890-93),
Έτος ΙΔ΄, αρ.719- Έτος ΙΕ΄, αρ.770 (1893-1895),
Έτος ΙΔ, Παράρτημα: αρ.715-718 (1894),
Έτος ΙΣΤ΄, αρ.772-822 (1895/96-1896),
Έτος ΙΖ΄, αρ.824- Έτος ΙΖ΄, αρ.865 (1895-97),
Παράλληλη Αρίθμηση:
Έτος 17ο (1), αρ.866 (1)- Έτος 19ο (2), αρ.930 (65) (1897-1898),
Νέα Αρίθμηση:
Αρ.598-646 (1964)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Έτος Α΄, αρ.1-7 (1987)
Βρίσκεται μέσα στον τόμο της εφημερίδας “ΑΛΗΘΕΙΑ”  Έτος ΙΖ, αρ.825-865 (1987)

ΑΝΑΤΟΛΗ

Έτος Α΄, αρ.39- Έτος Γ΄, αρ.136 (1928-1929),
Έτος Γ΄, αρ.139- Έτος Δ΄, αρ.166 (1930)

ΕΘΝΙΚΗ

Έτος Δ΄, αρ.862- Έτος Ε΄, αρ.923 (1962)

ΕΝΩΣΙΣ

Έτος Β΄, αρ.55- Έτος ΣΤ΄, αρ.300 (1886-1890),
Έτος ΚΣΤ΄, αρ.1261- Έτος ΚΖ΄, αρ.1313 (1910-1911),
Έτος ΚΗ΄, αρ.1365- Έτος 35ο, αρ.1673 (1912-1917),
Νέα Αρίθμηση:
Έτος 1ο, αρ.9-44, 46-49 (1919),
Έτος 2ο, αρ.51-60, 62-83  (1919-1920),
Έτος 4ο, αρ.155, 157-172 (1922)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Έτος ΙΕ΄, αρ.638- Έτος ΙΖ΄, αρ.738 (1962-1963)

ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Έτος Α΄, αρ.1-7, 10, 12-13, 15, 17-18, 20-52 (1890-1891),
Έτος Δ΄,αρ.202-210 (1894),
Έτος Ε΄, αρ.212-226, 232-245 (1894),
Έτος Ι΄, αρ.519, 524-571 (1900),
Έτος ΙΑ΄, αρ.572- Έτος ΙΔ΄, αρ.725 (1901-1903)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Έτος Α΄, αρ.1- Έτος Γ΄, αρ.142 (1906-1909),
Έτος Γ΄, αρ.144 (1909)

ΗΧΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Έτος Α΄, αρ.1-Έτος Β΄, αρ.100 (1913-1914)

ΘΑΡΡΟΣ (ΤΟ)

Έτος Β΄, αρ.73-78 (1963),
Έτος Β΄, αρ.80-Έτος Γ΄, αρ.122 (1963)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΓΕΝ (1995)-ΝΟΕ (1996),
ΓΕΝ-ΦΕΒ, ΙΟΥΝ-ΔΕΚ (1997),
ΓΕΝ, ΜΑΡ-ΑΠΡ (1998)

ΚΗΡΥΞ

Έτος Α΄, αρ.1-Έτος Β΄, αρ.86 (1913-1914),
Έτος Β΄, αρ.88-Έτος Γ΄, αρ.139 (1915),
Έτος Γ΄, αρ.141-Έτος Ε΄, αρ.240 (1916-1917)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ

Έτος Α΄, αρ.1- Έτος Γ΄, αρ.146 (1906-1909),
Έτος Γ΄, αρ.153- Έτος Δ΄, αρ.196 (1909)<

ΚΥΠΡΙΟΣ

Έτος Α΄, αρ.1-‘Ετος Γ΄,αρ.150 (1901-1903),
Έτος Γ΄,αρ.152-154 (1903),
Έτος Γ΄,αρ.156- Έτος Θ΄, αρ.425 (1903-1908)

ΚΥΠΡΟΣΣυμπεριλαμβάνει και το Cyprus Greek American Review

Περίοδος Β΄, αρ.1-12, αρ.14/15-43 (1957-1961)

ΛΑΪΚΗ (Η)

Έτος Α΄, αρ.1-2, 5-7, 9-14, 16-28, 30-47 (1925-1926)

ΛΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ

Έτος Α΄, αρ.1-10, 12-21, 23-42 (1931-1932)

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣΒρίσκεται στην εφημερίδα “ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ” (αρ.1-39, 1906)

Αρ.1 (1906)

ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ
See
ΛΑΪΚΗ (Η)

Έτος Α΄, αρ.1-29, 31-35 (1926-1927),
Έτος Α΄, αρ.37-Έτος Δ΄, αρ.191 (1927-1930),
Έτος Δ΄, αρ.193-Έτος Ε΄, αρ.224 (1930)

ΝΕΟΝ ΕΘΝΟΣ

Έτος Α΄, αρ.1- Έτος Γ΄, αρ.154 (1893-1896),
Έτος Γ΄, αρ.156- Έτος ΣΤ΄, αρ.266 (1896-1898),
Έτος ΣΤ΄, αρ.268-309 (1898-1899)
Έτος Ζ΄, αρ.311-318, 320-356 (1899-1900),
Έτος Η΄, αρ.361-383, 386-399, 401-406  (1900-1901),
Έτος Η΄, αρ.408-Έτος Ι΄, αρ.477 (1901-1902),
Έτος Ι΄, αρ.479, 481-494 (1903),
Ετος ΙΔ΄, αρ.700-709, 711-717, 719-721 (1907),
Ετος ΙΔ΄, αρ.719-Έτος ΙΕ΄, αρ.731 (1907),
Έτος ΙΕ΄, αρ.733- Έτος ΙΕ΄, αρ.741 (1907-1908),
Έτος ΙΕ΄, αρ.743-744, 746-754 (1908),
Έτος ΙΕ΄, αρ. 756-Έτος ΙΣΤ΄, αρ.795 (1908-1909),
Έτος ΙΣΤ΄, αρ.797-806 (1909),
Έτος ΙΣΤ΄, αρ.808-Έτος ΙΖ΄, αρ.861 (1909-1910),
Έτος ΙΖ΄, αρ.863-867 (1910),
Έτος ΙΖ΄, αρ.870-Έτος ΚΒ΄, αρ.1108 (1910-1915),
Έτος ΚΒ΄, αρ.1110- Έτος ΚΖ΄,αρ.1377 (1915-1920),
Έτος ΚΖ΄,αρ.1379- Έτος ΚΘ΄, αρ.1457 (1920-1922),
Έτος ΚΘ΄, αρ.1459-1492 (1922),
Έτος Λ΄, αρ.1500- Έτος ΜΑ΄, αρ.2102 (1922-1934)

ΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ

Έτος Α΄, αρ.1- Έτος Β΄, αρ.52 (1879-1880),
Έτος Β΄, αρ.54-56, 64, 66, 68, 71, 80-81, 85-94, 96 (1880-1881),
Έτος Β΄, αρ.99- Έτος Γ΄, αρ.102 (1881),
Έτος Δ΄, αρ.171-175, 178, 180, 182-184, 186-189 (1882-1883),
Έτος Δ΄, αρ.191-Έτος Ε΄, αρ.209 (1883),
Έτος Ε΄, αρ.211, 213 (1883, 1884)

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ (Το): χωρίς φόβο και με πάθος

Αρ.1 (07/1/87)-αρ.513 (20/03/98)

ΠΑΤΡΙΣ

Αρ.581-620 (1919), αρ.738-766, 768-842 (1922-1923)

ΠΑΦΟΣ

Έτος Α΄, αρ.1-5, 8-12, 14 (1921),
Έτος Β΄, αρ.57-66, 68-77, 79-80, 82, 84, 86-89, 91, 92, 94-109, 113-118, 120 (1922-1923),
Έτος Γ΄, αρ.121-132, 134-135, 137-146 (1924),
Νέα Αρίθμηση:
Έτος Α΄, αρ.1 (1925), αρ.2-13 (1926), αρ.1-22, 26-27, 29 (1931), αρ.31-50 (1932),
Έτος Β΄, αρ.51-56, 58, 60-61, 64, 66-81 (1932), αρ.82-103 (1933),
Έτος Δ΄, αρ.155-179 (1934), αρ.180-196, 198-199 (1935),
Έτος Ε΄, αρ.200-208, 210-231 (1935), αρ.232 (1936),
Έτος ΣΤ΄, αρ.233-262, 264-284 (1936), αρ.285-305 (1937),
Έτος Η΄, αρ.360-388 (1938), αρ.389-424 (1939),
Έτος Θ΄, αρ.425-441 (1939), αρ.442-493 (1940),
Έτος Ι΄-ΙΑ΄, αρ.494-545 (1941), Έτος ΙΑ΄, αρ.546-552, 554-596 (1942),
Έτος ΙΑ΄-ΙΒ΄, αρ.597-648 (1943),
Έτος ΙΒ΄-ΙΔ΄, αρ.649-701 (1944),
Έτος ΙΔ΄, αρ.702-753 (1945),
Έτος ΙΔ΄, αρ.754-774 (1946),
Έτος ΙΣΤ΄, αρ.775-805 (1946), αρ.806-857 (1947), αρ.858-878 (1948),
Έτος ΙΖ΄, αρ.879-908 (1948), αρ.909-948, (1949)

ΡΑΓΙΑΣ (Ο)

Αρ.1-24 (1898), αρ.40-69 (1901)

ΣΑΛΠΙΞ

Έτος Β΄, αρ.45-Έτος Δ΄, αρ.113 (1885-1887),
Έτος Ε΄, αρ.156-Έτος Η΄, αρ.357 (1888-1891),
Έτος Θ΄, αρ.359-Έτος Ι΄, αρ.455 (1892-1893),
Έτος ΙΑ΄, αρ.458-508 (1894),
Έτος ΙΒ΄, αρ.510-Έτος ΙΓ΄, αρ.575 (1895-1896),
Έτος ΙΓ΄, αρ.577-598 (1896),
Έτος ΙΔ΄, αρ.636-711, 713-740 (1897),
Έτος ΙΕ΄, αρ.741-768, 770-800 (1898),
Έτος ΙΣΤ΄, αρ.802-826, αρ.828-853 (1899)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

1966: Ιανουάριος-Μάρτιος, 4-Απρ, 18-Απρ, Μάϊος-Νοέμβριος, 5-Δεκ, 12-Δεκ, 19-Δεκ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ή ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Έτος Β΄, αρ.51-52, 54-55, 57-60, 62-64, 79-85, 87-92, 95-97 (1883-1884),
Έτος Γ΄, αρ.100-102, 104-119, 121-128, 130-132 (1884),
Έτος Δ΄, αρ.144-Έτος Ε΄, αρ.229 (1885-1886),
Παράλληλη νέα αρίθμηση:
Έτος Α΄ (ΣΤ΄), αρ.230 (1)-266 (37), 268 (39)-279 (50) (1887-1888),
Έτος Β΄ (Ζ΄), αρ.281 (52)-Έτος ΣΤ΄ (ΙΑ΄), αρ.534 (305) (1888-1892),
Έτος Ζ΄ (ΙΒ΄), αρ.541 (312)-589 (360) (1893-1894),
Έτος Η΄ (ΙΓ΄), αρ.592 (363)-Έτος Η΄ (ΙΔ΄), αρ.781 (462) (1894-1895)

ΦΩΣ

Έτος 13ον, Περίοδος Β΄, αρ.3720-3739, 3741-3780, 3782-3795 (1962),
Έτος 14ον, Περίοδος Γ΄, αρ.3889-3954 (1963) ,
Έτος 14ον, Περίοδος Δ΄, αρ.3952, 3926-3976, 3980-4002 (1963)

ΧΡΟΝΟΣ

Έτος 1ον, αρ.27-36, 38-39, 41-49, 51-52 (1926),
Έτος 2ον, αρ.55-Έτος 3ον, αρ.110 (1926-1927),
Έτος 3ον, αρ.130-152 (1928),
Έτος 3ον, αρ.154-Έτος 4ον, αρ.157 (1928),
Έτος 4ον, αρ.159 (1928),
Έτος 4ον, αρ.161-Έτος 5ον, αρ.248 (1928-1929),
Έτος 5ον, αρ.250-Έτος 6ον, αρ.264 (1930),
Έτος 6ον, αρ.266-285 (1930),
Έτος 7ον, αρ.338-360 (1932),
Έτος 7ον, αρ.362-Έτος 8ον, αρ.379 (1932),
Έτος 10ον, αρ.664-668, 670-685, 687-713, 715, 718, 720-745, 747-748, 750-756, 758-769 (1935),
Έτος 12ον, αρ.877-880, 882-883, 903 (1937),
Έτος 12ον, αρ.922-Έτος 13ον, αρ.966 (1937),
Έτος 15ον, αρ.1197-Έτος 16ον, αρ.1340 (1940),
Έτος 16ον, αρ.1342-1344, 1346-1355 (1941),
Έτος 16ον, αρ.1346-Έτος 17ον, αρ.1370 (1941),
Έτος 17ον, αρ.1379-1383 (1941),
Έτος 18ον, αρ.1435-1445, 1447-1514, 1516-1518 (1943-1944),
Έτος 18ον, αρ.1520-Έτος 19ον, αρ.1543 (1944),
Έτος 21ον, αρ.1648-Έτος 24ον, αρ.1751 (1947-1948)

CYPRUS: GREEK-AMERICAN REVIEW
See
ΚΥΠΡΟΣ
Βρίσκεται στον τόμο της εφημερίδας “ΚΥΠΡΟΣ”

Vol.2, no.4-43 (1958-1961)

CYPRUS MAIL

Vol.57, no.5.687- vol.58, no.5.726 (1962),
Vol.58, no.5.760- vol.59, no.5.831 (1962),
Vol.62, no.6.186- vol.63, no.6.271 (1963),
Vol.63, no.6.273- vol.64, no.6.305 (1963),
Vol.73, no.7.310-7.428 (1966)
Special Issue: Cyprus Mail 75 years 1945-2020

THE LION BRITISH SERVICES CYPRUS WEEKLY

Vol.4, no.1-26 (1965),
Vol.5, no.26 (1966),
Vol.6, no.2-26 (1966),
Vol.7, no.1-3, 5-26 (1967),
Vol.11, no.21-28, 1-19 (1969)

THE NEON KITION
See 
ΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ

No.11, 21, 31, 41, 51