Κωνσταντίνου Φρόσω
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων
Αρ. Γραφείου: Β127Α
Τηλέφωνο: 2289 2092