Οδηγός Ετοιμασίας Διδακτορικής Διατριβής της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατάθεση Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη

Βάσει αποφάσεως της Συγκλήτου (αρ. 3/2011, ημερ. 19 Ιανουαρίου 2011) ο κάθε υποψήφιος απόφοιτος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου οφείλει να καταθέσει στην Βιβλιοθήκη τα ακόλουθα:

 • Ένα αντίτυπο της Διδακτορικής Διατριβής (Η σελίδα εγκυρότητας πρέπει να φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του Ερευνητικού Συμβούλου και του Προέδρου της εξεταστικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες υπογραφές δεν είναι απαραίτητες)
 • Συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο χωρίς υπογραφές, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail ([email protected])
 • Συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο (με υπογραφή), σε έντυπη μορφή
 • Διδακτορική διατριβή (ένα ενιαίο αρχείο) χωρίς υπογραφές, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail ([email protected])
 • Αυτοαρχειοθέτηση (ακολουθούν οδηγίες)

Οδηγίες αυτοαρχειοθέτησης:

 Συμπληρώστε τη σχετική φόρμα (αυτοαρχειοθέτηση) με τα στοιχεία σας και τα βασικά περιγραφικά στοιχεία της διδακτορικής σας διατριβής ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:

  1. Πατήστε στο σύνδεσμο https://gnosis.library.ucy.ac.cy/ για να μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Γνώσις.
  2. Επιλέξτε Σύνδεση (πάνω δεξιά) και στη συνέχεια την επιλογή Λογαριασμός ΠΚ. Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό σας (password), που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά.) για να μπορεί το σύστημα να σας αναγνωρίσει.
  3. Επιλέξτε από τις Κοινότητες, Διδακτορικές Διατριβές ΠΚ / UCY Doctoral Thesis, στη συνέχεια την Σχολή και τέλος το Τμήμα. Στη σελίδα του Τμήματος επιλέγοντας το σύνδεσμο “Υποβάλλετε ένα νέο τεκμήριο σε αυτή τη συλλογή”, θα σας μεταφέρει στη φόρμα αυτοαρχειοθέτησης, την οποία πρέπει να συμπληρώσετε. Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά. Η φόρμα αυτοαρχειοθέτησης περιλαμβάνει τα αντίστοιχα πεδία που βρίσκοναται στο Απογραφικό δελτίο.

Δύο είναι οι μορφές αρχείων που γίνονται αποδεκτές:

Αρχείο κειμένου

Κάθε αρχείο κειμένου, το οποίο αποτελεί το κυρίως σώμα της εργασίας, θα πρέπει να κατατίθεται σε μορφή Adobe Portable Document Format (.pdf) έκδοσης 5.0 και μετέπειτα. Οι καταθέτες μπορούν να υποβάλλουν το κείμενο της εργασίας τους και σε άλλα αρχεία, όπως για παράδειγμα σε Microsoft Word, όμως τα αρχεία αυτά θα μετατρέπονται σε μορφή .pdf από τη Βιβλιοθήκη. Σε περιπτώσεις εναλλακτικών αρχείων θα πρέπει να ενημερώνετε την ΒΠΚ για την λήψη των απαραίτητων μέτρων εκ μέρους της για την ασφαλή μετατροπή τους σε μορφή .pdf. Σε κάθε περίπτωση το αρχείο του κειμένου της εργασίας θα πρέπει να είναι ένα (1) και όχι περισσότερα, όπως π.χ. ένα αρχείο ανά κεφάλαιο. Το αρχείο πρέπει να είναι το ακριβές αντίγραφο της διατριβής, όπως αυτή θα υποβληθεί. Αρκετές φορές, κάποιοι καταθέτες υποβάλλουν και άλλα αρχεία, όπως για παράδειγμα αρχεία παρουσιάσεων (.ppt). Και αυτά τα αρχεία μετατρέπονται σε .pdf μορφή.

Αρχείο δεδομένων

Αρκετές εργασίες συνοδεύονται από αρχεία άλλης μορφής. Αυτά τα αρχεία περιέχουν συνήθως ερευνητικά δεδομένα, τα οποία ήταν χρήσιμα σε κάποια φάση της εκπόνησης της εργασίας, π.χ. αρχεία του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS ή αρχεία σχεδίασης του AutoCAD. Εάν υπάρχουν αρχεία σε άλλες μορφές, τότε θα πρέπει να συμπιέζονται και να κατατίθενται σε κάποια από τις κύριες μορφές συμπιεσμένων αρχείων, με προτιμότερες τις .zip και .rar. Τα .pdf έγγραφα είναι αναγνώσιμα από πολλά και διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Χρησιμοποιώντας έναν αναγνώστη εγγράφων, τον Adobe Reader®, τα αρχεία αυτού του τύπου μπορούν να μεταφέρονται και να διαβάζονται με ασφάλεια από κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή έκδοση του. Ένα έγγραφο .pdf διατηρεί την μορφοποίηση και τα χαρακτηριστικά του πρωτότυπου κειμένου, δίχως κίνδυνο απώλειας ή αλλοίωσης του περιεχομένου του. Τα WinZip και WinRar είναι οι πιο διαδεδομένες μορφές συμπιεσμένων αρχείων. Ο λόγος προτίμησης των αρχείων αυτών είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης πολλών επιμέρους αρχείων σε ένα, με επακόλουθο την συμπίεση του όγκου των δεδομένων και την διευκόλυνση της διαδικασίας κατάθεσης. Με την παράδοση όλων των πιο πάνω, πραγματοποιείται έλεγχος, παρουσία του υποψηφίου διδάκτορα και αφού διαπιστωθεί η ορθότητα των στοιχείων τότε η Βιβλιοθήκη δίνει στον υποψήφιο απόφοιτο διδάκτορα το σχετικό Αποδεικτικό Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής καθώς και Βεβαίωση Διευθέτησης οποιασδήποτε άλλης εκκρεμότητας με τη Βιβλιοθήκη. Η κατάθεση της εργασίας γίνεται στο Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων αίθουσα 022, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάνου” (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109, Αγλαντζιά, Λευκωσία).

Ωράριο παράδοσης  Διδακτορικής Διατριβής

Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30 – 14:00

Απαιτούμενα για τη Διδακτορική Διατριβή – Προδιαγραφές

Βιβλιοδέτηση διατριβής: Η διατριβή πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη σε τόμο/τόμους μεγέθους Α4, με σκληρό δερματόδετο εξώφυλλο χρώματος σκούρου καφέ. Το κόστος της βιβλιοδέτησης αναλαμβάνει ο υποψήφιος διδάκτορας. Μέγεθος διατριβής: Το μέγεθος της διατριβής εναπόκειται στην κρίση του υποψηφίου διδάκτορα, δύναται να καθορίζεται από το κάθε Τμήμα ξεχωριστά (μέσω των Τμηματικών Κανόνων Σπουδών) και σχετίζεται με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέματος. Αξιολογείται περισσότερο η επιστημονική πληρότητα της εργασίας παρά το μέγεθος της καθεαυτό. Εξώφυλλο διατριβής: Στο εξώφυλλο της διατριβής τοποθετείται το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε χρυσό χρώμα. Αναγράφονται επίσης το ακαδημαϊκό Τμήμα, ο τίτλος της διατριβής, το όνομα του διδάκτορα, ο χαρακτηρισμός “ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ” και το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής. Χαρτί: Η διατριβή εκτυπώνεται σε καλής ποιότητας λευκό χαρτί μεγέθους Α4 (π.χ. semi Mad Glossy DSP 100gr) ή παρόμοιου τύπου. Γραμματοσειρά: Συνιστάται όπως χρησιμοποιηθεί μαύρη γραμματοσειρά κατά προτίμηση Times New Roman ή Arial ή άλλη γραμματοσειρά μεγέθους 11 ή 12 στιγμών. Για τις σημειώσεις ή υποσημειώσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση της ίδιας γραμματοσειράς αλλά μικρότερου μεγέθους χαρακτήρων από το κείμενο της διατριβής. Είναι δυνατόν τίτλοι κεφαλαίων και υποκεφαλαίων να εμφανίζονται σε διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς. Διαστήματα: Το κείμενο της διατριβής συνίσταται να ετοιμαστεί σε 1 ½ διάστημα. Οι μακροσκελείς παραπομπές, υποσημειώσεις, παραρτήματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορούν να ετοιμαστούν σε μονό διάστημα. Περιθώρια: Οι καθορισμένες διαστάσεις των περιθωρίων έχουν ως εξής: το πάνω, κάτω και δεξί περιθώριο να είναι 2 εκατοστά, ενώ το αριστερό 3.5 εκατοστά. Εκτύπωση: Η εκτύπωση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και να χρησιμοποιηθεί μόνο η μία πλευρά του χαρτιού. Είτε η εκτύπωση με τεχνολογία laser είτε η φωτοτύπηση υψηλής ποιότητας είναι αποδεκτή (εκτύπωση με τεχνολογία inkjet δεν είναι αποδεκτή). Σελιδοποίηση: Οι προκαταρκτικές σελίδες (δηλαδή η σελίδα εγκυρότητας, οι ευχαριστίες, ο πίνακας των περιεχομένων και τα όμοια) θα πρέπει να αριθμηθούν συνεχόμενες, χρησιμοποιώντας Λατινικούς αριθμούς με μικρούς χαρακτήρες (i, ii, iii, iv, v, …). Η σελίδα τίτλου (εσώφυλλο) δεν αριθμείται ούτε προσμετρείται στο συνολικό αριθμό σελίδων της διατριβής. Όλες οι άλλες σελίδες του κειμένου της διατριβής, τα παραρτήματα (εάν υπάρχουν) και οι βιβλιογραφικές αναφορές, αριθμούνται συνεχόμενες χρησιμοποιώντας τους Αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3, 4, 5, ….). Ο αριθμός της κάθε σελίδας τοποθετείται στο κάτω μέρος της σελίδας, ευθυγραμμισμένος στα δεξιά.

Τυπογραφική Εμφάνιση των έντυπων Διδακτορικών Διατριβών

Εξώφυλλο – Αναγράφονται με κεφαλαία χρυσά γράμματα, τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά (σε παρένθεση δίνονται οι αγγλικοί όροι σε περίπτωση που η διατριβή θα ετοιμαστεί στα αγγλικά):

 • Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου (σε χρυσό χρώμα)
 • Το ακαδημαϊκό Τμήμα
 • Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής
 • Η φράση «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ» (DOCTOR OF PHILOSOPHY DISSERTATION)
 • Το ονοματεπώνυμο του Διδάκτορα
 • Το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

Ράχη Τόμου – Αναγράφονται με κεφαλαία χρυσά γράμματα, τα ακόλουθα με την παρακάτω σειρά:

 • Το ονοματεπώνυμο του Διδάκτορα
 • Η φράση «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ» (DOCTOR OF PHILOSOPHY DISSERTATION)
 • Αριθμός Τόμου (σε περίπτωση πολύτομης διατριβής)
 • Το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

Σελίδα Τίτλου (Εσώφυλλο) – Αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, τα ίδια στοιχεία όπως και στο Εξώφυλλο με την παρακάτω σειρά:

 • Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Το ακαδημαϊκό Τμήμα
 • Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής
 • Το ονοματεπώνυμο του Διδάκτορα
 • Η πρόταση “Διατριβή η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου” (“A dissertation submitted to the University of Cyprus in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy”)
 • Ο μήνας και το έτος κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής

Πίσω μέρος της Σελίδας Τίτλου (Εσώφυλλου) – Αναγράφονται:

 • ©Ονοματεπώνυμο, Έτος κατάθεσης της διατριβής

Διάρθρωση Κύριων Τμημάτων Διδακτορικής Διατριβής

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι διαρθρωμένη με την παρακάτω σειρά (σε παρένθεση δίνονται οι αγγλικοί όροι σε περίπτωση που η διατριβή ετοιμαστεί στα αγγλικά): Σελίδα Εγκυρότητας (Validation Page) – Αναγράφονται:

 • “ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ” (“VALIDATION PAGE”)
 • Υποψήφιος Διδάκτορας: [……………ονοματεπώνυμο]
 • Τίτλος Διατριβής: […………………………….]
 • Η ακόλουθη πρόταση με πλάγια γραμματοσειρά “Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή

εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος στο Τμήμα ………….. [όνομα Τμήματος] και εγκρίθηκε στις ………… [ημερομηνία έγκρισης] από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.(“The present Doctoral Dissertation was submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the Department of ………. [name of the department] and was approved on the ……………. [date of approval] by the members of the Examination Committee.”)

 • Εξεταστική Επιτροπή (Examination Committee):
 • Ερευνητικός Σύμβουλος [………….ονοματεπώνυμο, βαθμίδα, υπογραφή] (Research Supervisor)
 • Άλλα μέλη Επιτροπής [………… ονοματεπώνυμα, βαθμίδες, υπογραφές] (Other members)

Η σελίδα αυτή πρέπει να φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του Ερευνητικού Συμβούλου και του Προέδρου της εξεταστικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες υπογραφές δεν είναι απαραίτητες. Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Διδάκτορα (Declaration of Doctoral Candidate) – να αναγράφεται η ακόλουθη δήλωση: “Η παρούσα διατριβή υποβάλλεται προς συμπλήρωση των απαιτήσεων για απονομή Διδακτορικού Τίτλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι προϊόν πρωτότυπης εργασίας αποκλειστικά δικής μου, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται μέσω βιβλιογραφικών αναφορών, σημειώσεων ή και άλλων δηλώσεων.”  Όνομα και υπογραφή Υποψήφιου Διδάκτορα (“The present doctoral dissertation was submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Cyprus. It is a product of original work of my own, unless otherwise mentioned through references, notes, or any other statements.”) Name and Signature of the Doctoral Candidate Περίληψη στα Ελληνικά (έκτασης 500 λέξεων) (Abstract in Greek). Περίληψη σε μία Διεθνή Γλώσσα (έκτασης 500 λέξεων) (abstract in an international language) Ευχαριστίες (Acknowledgements) [προαιρετικό – εξαρτάται από τον υποψήφιο διδάκτορα εάν επιθυμεί να το συμπεριλάβει στη διδακτορική του διατριβή] Αφιέρωση (Dedication) [προαιρετικό – εξαρτάται από τον υποψήφιο διδάκτορα εάν επιθυμεί να το συμπεριλάβει στη διδακτορική του διατριβή] Πίνακας Περιεχομένων (Table of Contents) Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων/Εικόνων/Διαγραμμάτων (List of Figures) Κατάλογος Πινάκων (List of Tables) Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή (Chapter 1: Introduction) Άλλα Κεφάλαια (Other Chapters) Συμπεράσματα (Conclusions) Βιβλιογραφία (References) Παραρτήματα (εάν υπάρχουν) (Appendices)

 Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Αναστασία Ιωάννου Ελένη Σακκά