Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συνολικά 950 θέσεις ατομικής μελέτης, σε όλους τους ορόφους συμπεριλαμβανομένων 31 δωμάτιων ομαδικής μελέτης, τεσσάρων και έξι θέσεων, καθώς και αναγνωστήριο  24ωρης λειτουργίας.

Aναγνωστήριο 24ωρης λειτουργίας

Βρίσκεται στο ισόγειο (όροφος 0) και είναι ανοικτό για τους χρήστες όλες τις μέρες της εβδομάδας και τις δημόσιες αργίες.

Θέσεις εργασίας κατάλληλες για αναπηρικά αμαξίδια

3 θέσεις στο υπόγειο (-1 όροφο),
5 θέσεις στον 1ο όροφο και
8 θέσεις στον 3ο όροφο.

Παιδικό Τμήμα

Στο ισόγειο (όροφος 0), σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, λειτουργεί το Παιδικό Τμήμα.

Δωμάτια ομαδικής μελέτης

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 31 δωμάτια ομαδικής μελέτης, τεσσάρων ή έξι θέσεων. Τα δωμάτια ομαδικής μελέτης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ομαδικής μελέτης και συνεργασίας που εντάσσονται στο πλαίσιο των σπουδών, της έρευνας και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων των μελών της Βιβλιοθήκης.

  • Τα Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χώροι ατομικής μελέτης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από τουλάχιστον 2 άτομα που συνεργάζονται.
  • Ο αριθμός των ατόμων που αποτελούν την ομάδα δεν πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων εργασίας του Δωματίου Ομαδικής Μελέτης.
  • Η ομάδα θα πρέπει να περιορίζει τον θόρυβο ώστε να μην ενοχλεί τα γειτονικά Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης ή τους χρήστες που βρίσκονται στον χώρο έξω από αυτά. Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες ακούγονται εκτός του δωματίου ακόμα και όταν η πόρτα είναι κλειστή.
  • Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση φαγητών και ποτών εντός των δωματίων.
  • Οι χρήστες πρέπει να εγκαταλείπουν το δωμάτιο με τη λήξη της κράτησής τους και τουλάχιστον μισή ώρα πριν από το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.
  • Φεύγοντας, οι χρήστες πρέπει να αφήνουν το δωμάτιο καθαρό και σε καλή κατάσταση για τους επόμενους χρήστες.
  • Τα Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης δεν προορίζονται για να παρέχουν ιδιωτικότητα. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ή το προσωπικό ασφάλειας μπορεί να εισέλθει στον χώρο οποιαδήποτε στιγμή για θέματα ελέγχου, ασφάλειας, συντήρησης ή για άλλο λόγο που κρίνεται σκόπιμος.
  • Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα εκκένωσης των Δωματίων Ομαδικής Μελέτης εάν οι χρήστες παραβιάζουν την πολιτική χρήσης και τους κανόνες της Βιβλιοθήκης εν γένει.

Κράτηση

Για κράτηση Δωματίου Ομαδικής Μελέτης οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που καθορίζονται από τη Βιβλιοθήκη.

Η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να ακυρώσει κράτηση, να διακόψει ή να απαγορεύσει τη χρήση Δωματίων Ομαδικής Μελέτης όταν δεν ακολουθούνται οι όροι χρήσης τους.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης