ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Έλενα Διομήδη
Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αρ. Γραφείου: 223
Τηλέφωνο: 2289 4448, 2289 5198
Βασούλα Φιλίππου
Γραμματειακή Λειτουργός
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αρ. Γραφείου: 222
Τηλέφωνο: 2289 4494
Νάσια Χαραλάμπους
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αρ. Γραφείου: 219
Τηλέφωνο: 2289 4136