ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Έλενα Διομήδη
Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αρ. Γραφείου: 223
Τηλέφωνο: 2289 4448, 2289 5198
Βασούλα Φιλίππου
Γραμματειακή Λειτουργός
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αρ. Γραφείου: 222
Τηλέφωνο: 2289 4494
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Μπιάνκα Παπαδοπούλου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης
Αρ. Γραφείου: 232
Τηλέφωνο: 2289 4555
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Νίκος Νικολάου
Βοηθός Γραφείου
Γραφείο Διοίκησης και Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρ. Γραφείου: Β130
Τηλέφωνο: 2289 2095
Άντρη Χριστοδούλου
Γενικός Γραφέας
Γραφείο Διοίκησης και Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρ. Γραφείου: 229
Τηλέφωνο: 2289 4493
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Δέσποινα Λάμπρου
Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τομέας Διαχείρισης Συλλογής - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 220
Τηλέφωνο: 2289 2082
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Χαρούλα Δημητρίου-Πέτρου
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 231
Τηλέφωνο: 2289 2039
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Μαριάννα Εμμανουήλ
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 226
Τηλέφωνο: 2289 4449
Νικολέτα Καρβελά
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών
Αρ. Γραφείου: 232
Τηλέφωνο: 2289 2089
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Αντώνης Αντωνίου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης
Αρ. Γραφείου: Β102
Τηλέφωνο: 2289 4551
Φλώρα Δημητρίου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης
Αρ. Γραφείου: Β102
Τηλέφωνο: 2289 4550
Μαρίνα Κουτσίδου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης
Αρ. Γραφείου: Β102
Τηλέφωνο: 2289 4553
Ειρήνη Κυριακίδου
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: Β103
Τηλέφωνο: 2289 4556
Αλεξία Λουκά
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης
Αρ. Γραφείου: Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 2289 3571
Μαρία Πουρνάρα
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης
Αρ. Γραφείου: Β102
Τηλέφωνο: 2289 4436
Λίλια Χαραλάμπους
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης
Αρ. Γραφείου: 227
Τηλέφωνο: 2289 3546
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ
Γεωργία Ανδρέου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων
Αρ. Γραφείου: 224
Τηλέφωνο: 2289 2115
Νίκη Κούσπαρου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων
Αρ. Γραφείου: Β103
Τηλέφωνο: 2289 4554
Φρόσω Κωνσταντίνου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων
Αρ. Γραφείου: Β127Α
Τηλέφωνο: 2289 2092
Γιούλα Πουλουπάτη
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων
Αρ. Γραφείου: Β120
Τηλέφωνο: 2289 2057
Αλέκα Σπύρου
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 225
Τηλέφωνο: 2289 2043
Μαίρη Χρυσάνθου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων
Αρ. Γραφείου: 224
Τηλέφωνο: 2289 2015
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ανδρέας Κ. Ανδρέου
Λειτουργός Πανεπιστημίου Α'
Τομέας Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφόρησης - Υπεύθυνος
Αρ. Γραφείου: 219Β
Τηλέφωνο: 2289 2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αντώνης Σωκράτους
Τεχνικός Μηχανικός
Γραφείο Συστημάτων Βιβλιοθήκης - Υπεύθυνος
Αρ. Γραφείου: 230
Τηλέφωνο: 2289 5195
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ευέλθων Προδρόμου
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών - Υπεύθυνος
Αρ. Γραφείου: 229
Τηλέφωνο: 2289 5199
ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Ιωάννα Διαμάντη
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων
Αρ. Γραφείου: 022
Τηλέφωνο: 2289 2044
Αναστασία Ιωάννου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων
Αρ. Γραφείου: 022
Τηλέφωνο: 2289 3431
Σύλβια Κουκουνίδου
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 022Β
Τηλέφωνο: 2289 2168
Ζαφείρω Μαρτή
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων
Αρ. Γραφείου: 022
Τηλέφωνο: 2289 3432
Ελένη Σακκά
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων
Αρ. Γραφείου: 022
Τηλέφωνο: 2289 2241
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Έλενα Διομήδη
Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης
Τομέας Πληροφόρησης Χρηστών-Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 223
Τηλέφωνο: 2289 4448, 2289 5198
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Ελένη Ν. Ανδρέου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 024Α
Τηλέφωνο: 2289 2045
Εύη Αντωνίου-Κτωρή
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 024Α
Τηλέφωνο: 2289 2088
Νίκη Καραολή
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 033
Τηλέφωνο: 2289 2084
Άντζη Μάτσα
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 021Β
Τηλέφωνο: 2289 2038
Άννα Μουσένα
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 021
Τηλέφωνο: 2289 2017
Στάλω Νικολάου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 026Α
Τηλέφωνο: 2289 2037
Σταυρούλα Πίττα
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 021
Τηλέφωνο: 2289 2167, 2289 2020
Παναγιώτης Σεραφείμ
Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Γραφείο Δανεισμού και Eξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 021
Τηλέφωνο: 2289 2083
Στέλλα Στυλιανού
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 021
Τηλέφωνο: 2289 3440
Τίνα-Μαρία Φωτίου
Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Γραφείο Δανεισμού και Eξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 021
Τηλέφωνο: 2289 2137
Μικαέλλα Χαραλάμπους
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 024Β
Τηλέφωνο: 2289 5175
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Γιούλα Μονιάτη
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Περιεχομένου Ιστοτόπου και Ανακοινώσεων - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 021Α
Τηλέφωνο: 2289 2048
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Λούης Προκοπίου
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Πληροφοριακής Υποστήριξης - Υπεύθυνος
Αρ. Γραφείου: 221
Τηλέφωνο: 2289 2016