Διομήδη Έλενα
Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αρ. Γραφείου: 223
Τηλέφωνο: 2289 4448, 2289 5198