Αίτηση εγγραφής μέλους Βιβλιοθήκης και έκδοση Κάρτας

Συνεργασία Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ανάκληση δανεισμένου υλικού

Διαδανεισμός

Διδακτορικές Διατριβές – Κατάθεση στη Βιβλιοθήκη

Εισηγήσεις για αγορά υλικού από ακαδημαϊκό προσωπικό

Εισήγηση για αγορά βιβλίου/οπτικοακουστικού υλικού, από όλους τους χρήστες της ΒΠΚ (πανεπιστημιακή κοινότητα και εξωτερικούς χρήστες)

Έντυπο δωρεάς υλικού προς τη Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη – εισηγήσεις, παράπονα, σχόλια κτλ.

Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού (από Ακαδημάϊκό προσωπικό)

Ψηφιοποίηση διδακτικού υλικού (ΥΨΔΥ) (από Ακαδημάϊκό προσωπικό)