ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2023,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ,
ΟΠΟΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ.

Η βιβλιοθήκη δέχεται εισηγήσεις για αγορά βιβλίου από τα μέλη της (πανεπιστημιακή κοινότητα και εξωτερικά μέλη), με σκοπό τον εμπλουτισμό της συλλογής της με βιβλία γενικού ενδιαφέροντος.

Εάν ανήκετε στην κατηγορία του ακαδημαϊκού προσωπικού και θεωρείτε ότι το προτεινόμενο από εσάς υλικό ανήκει στο διδακτικό/ερευνητικό πεδίο του τμήματός σας, παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε τις διαδικασίες μέσω οικείων τμημάτων. Αν επιθυμείτε να προτείνετε υλικό που εμπίπτει σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, μπορείτε να συμπληρώσετε την πιο κάτω φόρμα.

Είναι σημαντικό, πριν κάνετε την εισήγησή σας να βεβαιωθείτε ότι το προτεινόμενο υλικό δεν υπάρχει στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.
Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα βιβλιογραφικά στοιχεία που δίνετε είναι ακριβή, διαφορετικά η αίτησή σας δεν θα ληφθεί υπόψη.
Η εισήγησή σας θα αξιολογηθεί από αρμόδια επιτροπή, η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους. Σε περιπτωση που η εισήγησή σας εγκριθεί θα προωθηθεί για αγορά. Σε κάθε περίπτωση, θα τύχετε ενημέρωσης.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Χαρούλα Δημητρίου-Πέτρου

 

Στοιχεία βιβλίου - Book information