Δημητρίου-Πέτρου Χαρούλα
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 231
Τηλέφωνο: 2289 2039