Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται από ημερήσιους επισκέπτες ή πρόσφατα εγγεγραμμένα μέλη μέχρι την ετοιμασία και παραλαβή της προσωπικής τους κάρτας Βιβλιοθήκης ΠΚ. Η προσωρινή κάρτα ισχύει μέχρι 15 μέρες από την παραλαβή της με σκοπό την είσοδο/έξοδό σας από τη Βιβλιοθήκη. Για να την εξασφαλίσετε  απαιτείται ενέχυρο ύψους €12, το οποίο με τη λήξη της περιόδου αυτής σας επιστρέφεται. Σε περίπτωση μη επιστροφής της κάρτας εντός των 15 ημερών αυτή απενεργοποιείται και το ποσό του ενεχύρου χρησιμοποιείται για αντικατάσταση της.

Απαραίτητη η επίδειξη Ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ωράριο εξυπηρέτησης: Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-17:30.

Υποβολή Αίτησης