Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει απευθύνονται στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου για την έκδοση της Πανεπιστημιακής Κάρτας, η οποία είναι αυτόματα και κάρτα Βιβλιοθήκης

Με την πανεπιστημιακή κάρτα, μπορείτε να εισέρχεστε στη Βιβλιοθήκη (η είσοδος/έξοδο είναι ελεγχόμενη με την χρήση κάρτας), να δανειστείτε υλικό, να χρησιμοποιείτε τα εκτυπωτικά μηχανήματα (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση) και τις θυρίδες φύλαξης προσωπικών αντικειμένων.

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας προς τη Βιβλιοθήκη από το έγγραφο “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου” και από τις “Οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης για αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19”