Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει απευθύνονται στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου για την έκδοση της Πανεπιστημιακής Κάρτας, η οποία είναι και κάρτα Βιβλιοθήκης

Με την πανεπιστημιακή κάρτα, μπορείτε να εισέρχεστε στη Βιβλιοθήκη (η είσοδος/έξοδο είναι ελεγχόμενη με την χρήση κάρτας), να δανειστείτε υλικό, να χρησιμοποιείτε τα εκτυπωτικά μηχανήματα (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση) και τις θυρίδες φύλαξης προσωπικών αντικειμένων.

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας προς τη Βιβλιοθήκη από το έγγραφο “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου”.