Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου”

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Για την έκδοση της Κάρτας Μέλους Βιβλιοθήκης ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και να ανεβάσει ψηφιοποιημένη φωτογραφία με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές. Η Βιβλιοθήκη, εντός 5-7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα συμπλήρωσης της αίτησης, επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της Κάρτας από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης.

Εξωτερικοί χρήστες (18 ετών και άνω)

Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αποκτήσουν την κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης θα πρέπει να συμπληρώσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κόστος έκδοσης της κάρτας είναι €12,00. Μέλη, τα οποία επιθυμούν να δανείζονται υλικό από τη Βιβλιοθήκη θα πρέπει να αγοράσουν συνδρομή. Το κόστος της συνδρομής, διαφέρει ανάλογα με το είδος της (μέλους, οικογενειακή, ομαδική) και τη διάρκεια της (μονοετής, διετής, τριετής). Το κόστος έκδοσης της κάρτας και της συνδρομής καταβάλλονται κατά την ώρα της εγγραφής μόλις γίνει “Οριστική υποβολή της αίτησης”. Η πληρωμή γίνεται μέσω της JCC. Ο σύνδεσμος για την πληρωμή, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της ηλεκτρονικής αίτησης που μόλις έχει υποβληθεί.

Είδος  συνδρομής

Α

Β

Γ

Σχόλια

Τεκμήρια Διάρκεια δανεισμού Μονοετής Διετής (συνολικά) Τριετής (συνολίκά) Τεκμήρια: ο συνολικός αριθμός που μπορεί το  μέλος να δανειστεί ταυτόχρονα.
Η διάρκεια δανεισμού είναι ανά τεκμήριο σε μέρες.

1

Μέλος ΧΔΔ
(ανανέωση)

0

0

€15

€27

€36

Χωρίς δικαίωμα δανεισμού (ΧΔΔ). Με την έκδοση κάρτας, παραχωρείται ατελώς η συνδρομή για ένα έτος.

2

Μέλος Α

7

21

2Α

€25

2Β

€45

2Γ

€60

3

Μέλος Β

15

180

3Α

€30

3Β

€54

3Γ

€72

4

Οικογενειακή συνδρομή

7

21

4Α

€40

Το κόστος συνδρομής καλύπτει όλη την οικογένεια με εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18 ετών. Το κάθε μέλος πρέπει να αποκτήσει δική του κάρτα (κόστος: €12 έκαστη). Η συνδρομή ισχύει για την ίδια χρονική περίοδο για όλα τα μέλη της οικογένειας με τα ίδια δικαιώματα. ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

5

Ομαδική
συνδρομή

7

21

5Α

€15

Το κόστος συνδρομής είναι ανά άτομο και το καθένα πρέπει να αποκτήσει τη δική του κάρτα (κόστος: €12 έκαστη). Η συνδρομή ισχύει για την ίδια χρονική περίοδο για όλα τα άτομα της ομάδας. Ελάχιστος αριθμός τα 10 άτομα, με ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων.

Ανανέωση Κάρτας Μέλους
Εξωτερικά μέλη, τα οποία επιθυμούν να ανανεώσουν την κάρτα μέλους (με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα δανεισμού) θα πρέπει να συμπληρώσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κόστος ανανέωσης της κάρτας καταβάλλεται κατά την ώρα της εγγραφής μόλις γίνει “Οριστική υποβολή της αίτησης”. Η πληρωμή γίνεται μέσω της JCC. Ο σύνδεσμος για την πληρωμή, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της ηλεκτρονικής αίτησης που μόλις έχει υποβληθεί.

Απώλεια ή Φθορά Κάρτας Μέλους
Εξωτερικά μέλη, τα οποία επιθυμούν να δηλώσουν την απώλεια ή την φθορά της κάρτας μέλους για να μπορούν χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη, θα πρέπει να αποστείλουν ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],  όπου θα δηλώνουν την απώλεια ή τη φθορά της προσωπικής τους κάρτας. Αφού λάβουν μήνυμα έγκρισης θα μπορούν στη συνέχεια να συμπληρώσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μέλη τα οποία επιθυμούν να δανείζονται υλικό από τη Βιβλιοθήκη και έχει λήξει η συνδρομή τους, θα πρέπει να την ανανεώσουν. Το κόστος έκδοσης της κάρτας και της συνδρομής καταβάλλονται κατά την ώρα της εγγραφής μόλις γίνει “Οριστική υποβολή της αίτησης”. Η πληρωμή γίνεται μέσω της JCC. Ο σύνδεσμος για την πληρωμή, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της ηλεκτρονικής αίτησης που μόλις έχει υποβληθεί.

Συνταξιούχοι και λήπτες επιδόματος, οι οποίοι λόγω επίσημων εγγράφων που πρέπει να παρουσιάσουν για μειωμένο κόστος συνδρομής, υποβάλλουν με φυσική παρουσία στη Βιβλιοθήκη την έντυπη Αίτηση Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους.

Ανήλικοι χρήστες

Παιδιά (ηλικίας κάτω των 15 ετών)
Παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους έχουν δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα. Για τα παιδιά δεν εκδίδεται προσωπική κάρτα μέλους. Οι συνοδοί πρέπει να είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης των παιδιών, και φέρουν ευθύνη για τη δραστηριότητα, τη συμπεριφορά και την ασφάλειά τους. Η παρουσία των παιδιών περιορίζεται στους ενδεδειγμένους από το προσωπικό χώρους. Παιδιά κάτω των 13 ετών οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Παιδικό Τμήμα.

Νέοι (ηλικίας 15-17 ετών)
Οι ενδιαφερόμενοι ηλικίας 15-17 ετών έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης. Για την εγγραφή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], συμπληρωμένο το έντυπο “Παράρτημα στην αίτηση εγγραφής ανήλικου εξωτερικού μέλους/Αίτηση για οικογενειακή συνδρομή” με τα στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα στο σημείο “Μέλος 2” και του/των ανήλικου/ων παιδιού/ών στα υπόλοιπα πεδία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβληθεί η “Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου” για απόκτηση κάρτας.  στην οποία θα πρέπει να καταχωρηθεί το πλήρες όνομα του παιδιού στα πεδία Ονόματος/Επωνύμου.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Σταυρούλα Πίττα