Απόφοιτοι του ΠΚ, μπορούν να παραμείνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, ως εξωτερικά μέλη και να συνεχίσουν να δανείζονται βιβλία ή άλλο υλικό, υποβάλλοντας  την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους  για έκδοση νέας κάρτας. Η έκδοση της κάρτας είναι €12,00. Η πληρωμή γίνεται μέσω της JCC. Ο σύνδεσμος για την πληρωμή, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της ηλεκτρονικής αίτησης που μόλις έχει υποβληθεί.Η συνδρομή για το πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή είναι δωρεάν. Για τα επόμενα δύο χρόνια (δεύτερο και τρίτο) το κόστος της συνδρομής μειώνεται στο 50% επί του κόστους της ετήσιας συνδρομής (σχέδιο διετούς συνδρομής).  Η υποβολή της αίτησης εγγραφής εξωτερικού μέλους με μειωμένη συνδρομή γίνεται με φυσική παρουσία στη Βιβλιοθήκη και επίδειξη της Φοιτητικής κάρτας ή της κάρτας Απόφοιτου (Alumni).Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου”.Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Σταυρούλα Πίττα