Απόφοιτοι του ΠΚ, μπορούν να παραμείνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, ως εξωτερικά μέλη και να συνεχίσουν να δανείζονται βιβλία ή άλλο υλικό, υποβάλλοντας  την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους  για έκδοση νέας κάρτας. Η έκδοση της κάρτας είναι €12,00. Η πληρωμή γίνεται μέσω της JCC. Ο σύνδεσμος για την πληρωμή, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της ηλεκτρονικής αίτησης που μόλις έχει υποβληθεί.

Η συνδρομή για το πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή είναι δωρεάν. Για τα επόμενα δύο χρόνια (δεύτερο και τρίτο) το κόστος της συνδρομής μειώνεται στο 50% επί του κόστους της ετήσιας συνδρομής (σχέδιο διετούς συνδρομής).  Η υποβολή της αίτησης εγγραφής εξωτερικού μέλους με μειωμένη συνδρομή γίνεται με φυσική παρουσία στη Βιβλιοθήκη και επίδειξη της Φοιτητικής κάρτας ή της κάρτας Απόφοιτου (Alumni).

Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου”.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Σταυρούλα Πίττα