Με την πανεπιστημιακή κάρτα/κάρτα βιβλιοθήκης, μπορείτε να εισέρχεστε στη Βιβλιοθήκη (η είσοδος/έξοδος είναι ελεγχόμενη με την χρήση κάρτας), να δανειστείτε υλικό, να χρησιμοποιείτε τα εκτυπωτικά μηχανήματα (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση) και τις Θυρίδες Φύλαξης προσωπικών αντικειμένων.

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας προς τη Βιβλιοθήκη από το έγγραφο “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου”.

Έκδοση και παράδοση πανεπιστημιακής κάρτας/κάρτας εξωτερικού μέλους