Με την πανεπιστημιακή κάρτα/κάρτα βιβλιοθήκης για εξωτερικά μέλη, μπορείτε

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας προς τη Βιβλιοθήκη από το έγγραφο “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου”.

Έκδοση και παράδοση πανεπιστημιακής κάρτας/κάρτας εξωτερικού μέλους

Είσοδος επισκεπτών στη Βιβλιοθήκη