Στοιχεία χρήστη - Personal information

Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: (+357) 22892020, 22892137
Φαξ: (+357) 22895495
Στιγμιαία Ηλεκτρονική Συνομιλία: AskLive