Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία χρήστη - Personal information

____________________________________________________________________

Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα: (+357) 22892020

library@ucy.ac.cy

____________________________________________________________________

Στιγμιαία Ηλεκτρονική Συνομιλία: AskLive (κάτω αριστερά στην οθόνη σας)