Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία χρήστη - Personal information

reCAPTCHA is required.

____________________________________________________________________

Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: (+357) 22892020
[email protected]
____________________________________________________________________

Στιγμιαία Ηλεκτρονική Συνομιλία: AskLive (κάτω αριστερά στην οθόνη σας)