Σημαντικές συλλογές της Βιβλιοθήκης που αποκτήθηκαν από αγορές.

Όνομα κατόχου
συλλογής
Περιγραφή συλλογής Έτος απόκτησης
Schauenburg Konrad Συλλογή βιβλίων και περιοδικών αρχαιολογικού περιεχομένου 2014
Musyck Jacques Συλλογή βιβλίων & περιοδικών ( κυρίως φιλοσοφικού, λογοτεχνικού και κοινωνικού περιεχομένου) 2007
Μιλλιέξ Roger & Τατιάνα Συλλογή βιβλίων 2006
Δασκαλόπουλος Δημήτρης Συλλογή βιβλίων 2003
Χατζηψάλτης Kώστας Συλλογή βιβλίων 1998
Bazin Louis Τουρκολογική Συλλογή 1996
Halasi-Kuhn Tibor Τουρκολογική Συλλογή 1996
Tietze Andreas Τουρκολογική Συλλογή 1992 – 1999