Η Βιβλιοθήκη διαθέτει Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης (ΔΟΜ), τεσσάρων και έξι θέσεων. Τα  ΔΟΜ παρέχουν τη δυνατότητα στα μέλη της Βιβλιοθήκης να εργάζονται ή να μελετούν ως ομάδα στο πλαίσιο των σπουδών, της έρευνας και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων τους.

Η χρήση των ΔΟΜ γίνεται με κράτηση μέσω του Συστήματος Κράτησης Δωματίων Ομαδικής Μελέτης.

Κανονισμοί Κρατήσεων

 • Δυνατότητα κράτησης έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και τα ενεργά, εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης.
 • Για να ολοκληρωθεί η κράτηση πρέπει να συναινέσουν δύο άτομα: ο αιτητής και ο αποδέκτης.
 • Μόλις γίνει η κράτηση από τον αιτητή, ο αποδέκτης έχει στη διάθεση του μισή ώρα για να την επιβεβαιώσει, αλλιώς ακυρώνεται.
 • Το κάθε μέλος δικαιούται να κάνει κράτηση ΔΟΜ μέχρι 8 ώρες ανά εβδομάδα και μέχρι 4 συνεχόμενες ώρες.
 • Ελάχιστη ώρα κράτησης ορίζεται η μία ώρα.
 • Οι ώρες κράτησης χρεώνονται και στους δύο συμμετέχοντες.
 • Εάν το ΔΟΜ δεν θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να γίνει ακύρωση της κράτησης. Χρόνος ακύρωσης ορίζεται μέχρι και 15 λεπτά από την έναρξη της ώρας κράτησης (χρήσης του ΔΟΜ).
 • Σε περίπτωση που ο αιτητής παραβλέψει να ακυρώσει κράτηση 3 φορές, εντός 30 ημερών, τότε το σύστημα απενεργοποιεί τη δυνατότητα κράτησης για 7 ημέρες.
 • Κράτηση μπορεί να γίνει μόνο για τις 10 επόμενες ημερολογιακά μέρες.
 • Η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να ακυρώσει κράτηση εάν κρίνει ότι δεν εμπίπτει στην πολιτική χρήσης των ΔΟΜ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Οδηγό συστήματος κράτησης Δωματίων Ομαδικής Μελέτης

Όροι χρήσης

 • Τα ΔΟΜ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χώρος ατομικής μελέτης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από τουλάχιστον 2 άτομα που συνεργάζονται.
 • Ο αριθμός των ατόμων που αποτελούν την ομάδα δεν πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων εργασίας του ΔΟΜ.
 • Η ομάδα θα πρέπει να συνομιλεί όσο γίνεται χαμηλόφωνα, για να μην ενοχλεί τα γειτονικά ΔΟΜ ή τους χρήστες που βρίσκονται στον χώρο έξω από αυτά.
 • Τα μέλη της ομάδας πρέπει να αφήνουν το Δωμάτιο καθαρό και σε καλή κατάσταση για τους επόμενους χρήστες.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά και κατανάλωση τροφίμων.
 • Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών σε δοχεία με βιδωτό πώμα.
 • Στα ΔΟΜ απαγορεύεται το κάπνισμα.
 • Τα ΔΟΜ δεν προορίζονται για σκοπούς ιδιωτικότητας. Το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να εισέλθει στο χώρο οποιαδήποτε στιγμή για έλεγχο, καθώς και να ζητήσει την αποχώρηση της ομάδας, εάν αυτή παραβιάζει τους όρους χρήσης του ΔΟΜ και τους κανόνες της Βιβλιοθήκης γενικότερα.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης