Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου που στεγάζεται στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» κατά το σχολικό έτος 2021-2022 δέχεται οργανωμένες επισκέψεις μαθητών  Ε’ και Στ’ τάξης δημοτικού σχολείου κάθε  Τρίτη, καθώς και επισκέψεις ομάδων μαθητών γυμνασίου και λυκείου κάθε Πέμπτη μεταξύ των ωρών 09:00-11:00.

Οι επισκέψεις αυτές σκοπό έχουν την γνωριμία και εξοικείωσή των μαθητών με το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες γενικότερα και γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης του εκπαιδευτικού με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και επιλογής μίας από τις πιο κάτω διαθέσιμες ημερομηνίες. Πριν από τη δήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως μελετήσετε την Πολιτική Εκπαιδευτικών Επισκέψεων της Βιβλιοθήκης.

Σημείωση: Για να είναι έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει στο πεδίο αιτητή να συμπληρωθούν σωστά τα πιο κάτω στοιχεία:

Επισκέψεις άλλων ομάδων που δεν έχουν οργανωθεί και επιβεβαιωθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, αναστέλλονται λόγω Covid-19 μέχρι νεοτέρας.

Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library.tours@ucy.ac.cy.

Οι επισκέψεις  θα πραγματοποιούνται βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο και σύμφωνα με την εξέλιξη του COVID-19.