Η Υπηρεσία Διαδανεισμού αναλαμβάνει να αναζητήσει βιβλία, άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις συνεδρίων, τα οποία είναι αναγκαία για την μελέτη και έρευνα σας και τα οποία δεν υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι πολύ σημαντικό για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας να βεβαιώνεστε ότι το υλικό που ζητάτε δεν υπάρχει στη συλλογή της ΒΠΚ (έντυπη και ηλεκτρονική).

Δυνατότητα παραγγελίας βιβλιογραφίας προς την υπηρεσία Διαδανεισμού έχουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και εξωτερικά μέλη της ΒΠΚ.

Που βρίσκεται η Υπηρεσία

Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Αρ. Γραφείου 024Α (Ισόγειο (όροφος 0))
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. 00357-22892088, Φαξ: 00357-22894557
Email: [email protected]

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με

Εύη Αντωνίου-Κτωρή

Email: [email protected]