Άρθρα

Εάν είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και το κόστος έχει καλυφθεί από κονδύλι της Βιβλιοθήκης, είτε θα σας αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε μπορείτε να τα παραλάβετε οι ίδιοι από την Υπηρεσία Διαδανεισμού.

Άρθρα, των οποίων το κόστος καλύπτεται από τον αιτητή, τα παραλαμβάνετε οι ίδιοι από την Υπηρεσία Διαδανεισμού καταβάλλοντας το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.

Βιβλία

Εάν είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και το κόστος έχει καλυφθεί από κονδύλι της Βιβλιοθήκης,  μπορείτε να παραλάβετε τα βιβλία από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκη ή από την Υπηρεσία Διαδανεισμού, υπογράφοντας το ειδικό έντυπο επιβεβαίωσης παραλαβής.

Βιβλία, των οποίων το κόστος καλύπτεται από τον αιτητή, τα παραλαμβάνετε από την Υπηρεσία Διαδανεισμού καταβάλλοντας το απαιτούμενο χρηματικό ποσό και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο επιβεβαίωσης παραλαβής.

Η περίοδος δανεισμού καθορίζεται από τον προμηθευτή. Η ημερομηνία επιστροφής αναγράφεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο βρίσκεται εντός του βιβλίου.