Μέλη Πανεπιστημιακής κοινότητας

Εάν είστε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο “Αίτηση από Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας” και να το παραδώσετε ή να το αποστείλετε με εσωτερικό ταχυδρομείο στην Υπηρεσία Διαδανεισμού (ισόγειο Βιβλιοθήκης). Το κόστος της παραγγελίας μπορεί να καλυφθεί από κονδύλι της Βιβλιοθήκης, εφόσον η αίτηση έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον πρόεδρο του τμήματος, διαφορετικά θα πρέπει να το καλύψετε με δικά σας έξοδα.

Εξωτερικά μέλη

Εξωτερικά μέλη της ΒΠΚ θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Αίτηση από Εξωτερικά Μέλη και να το παραδώσουν στην Υπηρεσία Διαδανεισμού (ισόγειο Βιβλιοθήκης). Το κόστος το αναλαμβάνει ο αιτητής.

Χρόνος Διεκπεραίωσης

Όλες οι παραγγελίες που φθάνουν στην Υπηρεσία Διαδανεισμού παίρνουν σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής τους. Ο χρόνος, που θα είναι στη διάθεσή σας το ζητούμενο υλικό, εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής του από τον προμηθευτή.

Για άρθρα απαιτούνται:

  • 3-4 εργάσιμες μέρες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • 10-15 εργάσιμες μέρες μέσω ταχυδρομείου

Για  βιβλία απαιτούνται:

  • 15-30 εργάσιμες μέρες μέσω ταχυδρομείου
  • 3-5 εργάσιμες μέρες μέσω courier

Εάν το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ήδη δανεισμένο, η Βιβλιοθήκη μας τοποθετείται σε λίστα αναμονής και ο χρόνος παραλαβής του παρατείνεται.

Πιθανοί λόγοι καθυστέρησης παραλαβής του υλικού από τη Βιβλιοθήκη

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία παραγγελίας μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του υλικού ποικίλλει ανάλογα με τον προμηθευτή.

Συχνότεροι λόγοι:

  • Ανάγκη για περισσότερη έρευνα σε έναν ή περισσότερους προμηθευτές με την ανάλογη πάντοτε σχετική καθυστέρηση στην ανταπόκριση.
  • Τεχνικές δυσκολίες στη διάθεσή του, π.χ. αποστολή του για δέσιμο, χαμένο.
  • Καθυστέρηση κατά την αποστολή του με ταχυδρομείο.
  • Περιπτώσεις στις οποίες το υλικό διατίθεται μόνο από ένα προμηθευτή και είναι ήδη δανεισμένο σε άλλη βιβλιοθήκη.