Αντωνίου-Κτωρή Εύη
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 024Α
Τηλέφωνο: 2289 2088