Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Βιβλιοθήκη (+357) 22892020, 22892137