Ανδρέου Γεωργία
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων
Αρ. Γραφείου: 224
Τηλέφωνο: 2289 2115