Ανδρέου Ανδρέας Κ.
Λειτουργός Πανεπιστημίου Α'
Τομέας Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφόρησης - Υπεύθυνος
Αρ. Γραφείου: 219Β
Τηλέφωνο: 2289 2014