Οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) μπορούν να εγγραφούν ως εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς την καταβολή αντιτίμου συνδρομής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βεβαίωση φοίτησής τους από το ΕΑΠ, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα πληρώσουν την ετήσια συνδρομή που καταβάλλουν οι εξωτερικοί χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν κάρτα μέλους, υποβάλλοντας την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους. Το κόστος της κάρτας είναι €12,00. Η πληρωμή γίνεται μέσω της JCC. Ο σύνδεσμος για την πληρωμή, εμφανιζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης που μόλις έχει υποβληθεί.

Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου”.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Σταυρούλα Πίττα