Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κυπριακής Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ), τα μέλη των βιβλιοθηκών των πιο κάτω κυπριακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μπορούν να εγγραφούν σε αυτές ως εξωτερικά μέλη με δικαίωμα δανεισμού, με δωρεάν συνδρομή.

  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Πανεπιστήμιο Frederick
  • Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Eγγραφή από μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη της Βιβλιοθήκης) μπορούν να δανείζονται ως εξωτερικά μέλη από τις βιβλιοθήκες των πιο πάνω ιδρυμάτων, παρουσιάζοντας την πανεπιστημιακή τους κάρτα, μετά από έγκριση αίτησης που έχουν υποβάλει προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Eγγραφή μέλους στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου από μέλη των βιβλιοθηκών των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Τα μέλη των βιβλιοθηκών των πιο πάνω ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, μπορούν να δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εξωτερικά μέλη μετά από έγκριση αίτησης, την οποία έχουν υποβάλει προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το κόστος της οποίας είναι €12,00, ενώ η συνδρομή είναι δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.  Η κάρτα είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη, δανεισμό και επιστροφή υλικού και χρήση εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων (φωτοτύπηση, εκτύπωση και σάρωση). Οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν την κάρτα μέλους, συμπληρώνουν  την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους. Η πληρωμή γίνεται μέσω της JCC Payments. Ο σύνδεσμος για την πληρωμή, εμφανιζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της ηλεκτρονικής αίτησης που μόλις έχει υποβληθεί.

Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις “Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου”.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Σταυρούλα Πίττα