Το ακαδημαϊκό προσωπικό μπορεί να εισηγηθεί την αγορά βιβλίων, περιοδικών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές κτλ, αφού μαζί με τον προτεινόμενο κατάλογο υπάρχει γραπτή έγκριση του προέδρου ή του υπεύθυνου για θέματα Βιβλιοθήκης του Τμήματος στο οποίο ανήκει.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό δεν μπορεί από μόνο του να αγοράζει βιβλία ή άλλο υλικό για λογαριασμό της Βιβλιοθήκης και να απαιτεί αποζημίωση.

Βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό

Την εισήγησή σας, μαζί με τη σχετική έγκριση από το Τμήμα θα πρέπει να την παραδώσετε ή αποστείλετε στο υπεύθυνο προσωπικό για παραγγελίες βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού: Αλέκα  Σπύρου

Αγορές έντυπων βιβλίων και Ο/Α υλικού στο πλαίσιο εναρκτήριας χρηματοδότησης

Οι αγορές έντυπων βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού από το κονδύλι της εναρκτήριας χρηματοδότησής σας,  θα πρέπει να διεξάγονται από το Γραφείο Προσκτήσεων της Βιβλιοθήκης.  Προς διευκόλυνση της διαδικασίας αλλά και για καλύτερο έλεγχο,  η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αγορών που επιθυμείτε, βάσει των ακολουθούμενων διαδικασιών της.  Εάν χρειάζεστε το υλικό αυτό να βρίσκεται στο γραφείο σας,  μόλις αυτό παραληφθεί και καταλογογραφηθεί μπορεί να δανειστεί σε σας για όσο χρόνο θεωρείτε απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: Αλέκα  Σπύρου

Περιοδικά (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) / Βάσεις δεδομένων

Οι αιτήσεις για τις παραγγελίες συνδρομών προωθούνται προς τους εκδότες/προμηθευτές το Δεκέμβριο του εκάστοτε έτους. Η Βιβλιοθήκη, περί τα μέσα Ιουνίου, αποστέλλει στον υπεύθυνο Βιβλιοθήκης κάθε Τμήματος τη λίστα των παραγγελιών του τρέχοντος έτους. Το κάθε Τμήμα μπορεί να ακυρώσει ή να προσθέσει τίτλους συνδρομών, σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές ανάγκες του επόμενου έτους, καθώς επίσης και τις διαθέσιμες οικονομικές του δαπάνες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Ξενόγλωσσες συνδρομές:
Φρόσω Κωνσταντίνου

Ελληνόγλωσσες συνδρομές:
Γιούλα Πουλουπάτη

Βάσεις Δεδομένων:
Εμμανουήλ Μαριάννα
Νικολέτα Καρβελά

Αγορά υλικού για τοποθέτηση στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού

Ακολουθείστε τη διαδικασία Μεταφοράς υλικού υψηλής ζήτησης στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού.