Σπύρου Αλέκα
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 225
Τηλέφωνο: 2289 2043