Καρβελά Νικολέτα
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών
Αρ. Γραφείου: 232
Τηλέφωνο: 2289 2089