Φιλίππου Βασούλα
Γραμματειακή Λειτουργός
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αρ. Γραφείου: 222
Τηλέφωνο: 2289 4494