Στους χώρους της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας φορητό υπολογιστή, smartphone ή και Tablet, θα πρέπει όμως να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ώστε να μην ενοχλούνται άλλοι χρήστες.

Ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο

Κατά την χρήση του προσωπικού σας εξοπλισμού, εντός της Βιβλιοθήκης και στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οδηγίες σύνδεσης με το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).