Η υπηρεσία OpenAthens παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ΠΚ, ανεξάρτητα από τη φυσική και δικτυακή τους θέση, να μπορούν να έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση (εκτός Πανεπιστημιακού δικτύου), στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης.

Η σύνδεση στο OpenAthens γίνεται μέσω των προσωπικών ηλεκτρονικών λογαριασμών, όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό (password), που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά.).

Εντός Βιβλιοθήκης και γενικότερα εντός δικτύου του Πανεπιστημίου Κύπρου η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμες, κανονικά, χωρίς κωδικούς.

Οι συνδρομές που χρειάζονται ειδικό username/password παραμένουν ως έχουν.