Ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ) περιγράφουμε το λογισμικό το οποίο διατίθεται με ειδικές άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να μελετήσουν, να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν το λογισμικό. Ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα από αποθετήρια( source code repositories ). Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος είναι Open Source Software.

Tο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα δίνει έμφαση στο τεχνικό σημείο της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και της δυνατότητας συνεργατικής ανάπτυξης.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου υποστηρίζει το ανοικτό λογισμικό και συμμετέχει ενεργά στη διάδοση του από το 2012 παρέχοντας Open Source Mirror Server για χρήση από το ευρύ κοινό.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Ευέλθων Προδρόμου