Προδρόμου Ευέλθων
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών - Υπεύθυνος
Αρ. Γραφείου: 229
Τηλέφωνο: 2289 5199