Εάν η μπαταρία του φορητού υπολογιστή, του tablet ή του κινητού τηλεφώνου σας έχει εξαντληθεί, μπορείτε να το επαναφορτίσετε στο Σταθμό Φόρτισης Ηλεκτρονικών Συσκευών, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης. Ο Σταθμός υποστηρίζει ταυτόχρονη ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση, μέχρι οκτώ ηλεκτρονικών συσκευών και περιλαμβάνει καλώδια για όλες τις κινητές συσκευές.

Παρακαλούμε, για λόγους ασφαλείας, να μην απομακρύνεστε από το Σταθμό όταν η συσκευή σας φορτίζεται.