Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου διεξήγαγε ηλεκτρονική έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών και Αξιολόγησης Ποιότητας των Υπηρεσιών της, η οποία απευθυνόταν σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας κλήθηκαν να απαντήσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο LibQUAL + ® της Ένωσης Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of Research Libraries) που χρησιμοποιείται από 1000 και πλέον βιβλιοθήκες διεθνώς. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί την πρώτη ελληνική βιβλιοθήκη που συμμετέχει στην διεθνή αυτή έρευνα, και ως εκ τούτου έχει αναλάβει την μετάφραση και προσαρμογή του ερωτηματολογίου στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω 22 ερωτήσεων, καλύπτοντας τις υπηρεσίες της Bιβλιοθήκης στις ακόλουθες τρεις παραμέτρους:

  • Ποιότητα εξυπηρέτησης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης – Affect of Service
  • Περιεκτικότητα και πρόσβαση στο υλικό – Information Control
  • Κτηριακές εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις – Library as Place

Aποτελέσματα έρευνας LIbQUAL 2012

Aποτελέσματα έρευνας LIbQUAL 2009