Ημερομηνία Περιγραφή
2002- Κατάλογος έργων ψηφιοποίησης, που έχου διεκπεραιωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
2007-2010 VICTOR HUGO: Ευρωπαϊκός φιλελληνισμός – Ο Victor Hugo στον ελληνικό κόσμο.
2006-2007 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Μουσικής Συλλογής Καψάλη.
Στόχος του έργου ήταν η καταλογογράφηση του υλικού της μουσικής συλλογής “Καψάλη” της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, η δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου της από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη – The European Library (TEL).
2005-2006 Ένωση Συντακτών Κύπρου. Οργάνωση και Αυτοματοποίηση Βιβλιοθήκης Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) στη δημοσιογραφική Εστία.
2004 “Ερευνητική πρόταση για την “Οργάνωση, Συντήρηση και Ψηφιοποίηση Ραδιοτηλεοπτικών Αρχείων ΡΙΚ
2003 Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων Προφορικής Ιστορίας του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.