Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα στα πλαίσια της προσφοράς της προς την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, ανέλαβε την ψηφιοποίηση των τριών αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών :

  • Αρχείο Προφορικής παράδοσης
  • Λαογραφικό Αρχείο
  • Αρχείο Παλαιών Πολεμιστών

Ψηφιοποιήθηκαν συνολικά 7,045 ηχοκασέτες και 3,021 φωτογραφίες.

Σχετική δημοσίευση

Ανδρέας Κ. Ανδρέου και Μάριος Ζέρβας, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου “Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (KEE) από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου” (Αρχείο PDF). Aνακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες 12-14 Νοεμβρίου 2003.