Το ερευνητικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός : ο Βίκτωρ Ουγκώ στον Ελληνικό Κόσμο σκοπό έχει να διευρύνει τις γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την πρόσληψη του μεγαλύτερου φιλέλληνα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία μιας δίγλωσσης (ελληνικά-γαλλικά) βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει: α) όλα τα σχετικά με τον Βίκτωρ Ουγκώ άρθρα που δημοσιεύτηκαν στον ελληνόφωνο τύπο της Ελλάδας και της Κύπρου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα(≈700), β) όλα τα ποιήματα που γράφτηκαν στα ελληνικά προς τιμήν του (≈80), γ) όλες τις ελεύθερες δικαιωμάτων ελληνικές μεταφράσεις του έργου του (≈80, υπoΒάση «Τιτίκα»), καθώς και σύγχρονα κριτικά σχόλια και μελέτες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ελλαδικής και κυπριακής πρόσληψης.

Η δημιουργία της βάσης υπαγορεύεται αφενός από την ανάγκη αναπαραγωγής των κειμένων σε ψηφιακή μορφή (λόγω της κακής κατάστασης των εγγράφων ή της σπανιότητάς τους) και αφετέρου από την ανάγκη συγκεντρωτικής και κριτικής παρουσίασης του υλικού αυτού (για το οποίο έχει ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει επικάλυψη), ώστε να είναι πλέον διαθέσιμο για περαιτέρω επιστημονική επεξεργασία.