Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στη Βιβλιοθήκη:

  • Δείτε τα βιβλία / άλλο υλικό που έχετε δανεισμένα και τις ημερομηνίες επιστροφής τους
  • Ανανεώστε τα βιβλία / άλλο υλικό
  • Δείτε ή ακυρώστε τις κρατήσεις
  • Δείτε τα εκκρεμή πρόστιμά σας και πληρώστε μέσω του διαδικτύου