Εάν είστε μέλος της Βιβλιοθήκης και η ταχυδρομική ή η ηλεκτρονική σας διεύθυνση έχει αλλάξει, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε τη Βιβλιοθήκη το συντομότερο δυνατό. Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται εάν δεν παραλάβετε σημαντική αλληλογραφία, η οποία μπορεί να έχει ως επακόλουθο την επιβολή προστίμου.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώσετε τη Βιβλιοθήκη εάν ο αριθμός του τηλεφώνου σας έχει αλλάξει.

Την ενημέρωση των πιο πάνω προσωπικών σας στοιχείων μπορείτε την κάνετε μέσω του λογαριαμού σας στη Βιβλιοθήκη.